İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 NİSAN 2008

İSTİHDAM ORANI, SON İKİ YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işgücü göstergelerine göre, Ocak 2008 döneminde (Aralık 2007, Ocak-Şubat 2008 ) Türkiye'de kurumsal olmayan sivil nüfus, geçen yılın aynı dönemine göre, 767 bin kişilik artışla 69 milyon 309 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 750 bin kişi artarak 49 milyon 642 bin kişiye ulaştı.

İşsizlik oranının geçen yılın aynı dönemine göre 0,3 puan artışla %11,3'e yükseldiği Ocak 2008 döneminde istihdam oranı, % 40,5 ile son iki yılın en düşük seviyesine inerken; Türkiye genelinde işsizlerin sayısı, 59 bin kişi artarak 2 milyon 567 bin kişiye ulaştı. İşsizlerin %13,2'sini (338 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0,1 puanlık artışla %13, kırsal yerlerde ise 0,7 puanlık artışla %8,6 oldu. Tarımda azalan istihdam, hizmet sektöründe ise arttı. Ocak döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 278 bin kişi azalarak, 20 milyon 112 bin kişiye düştü. Bu dönemde tarım sektöründe çalışanların sayısı 527 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerdeki çalışan sayısı ise 249 bin kişi arttı.

Ocak döneminde istihdam edilenlerin %23,2'si tarım, %21,4'ü sanayi, % 5,1'i inşaat, %50,3'ü ise hizmetler sektöründe bulunuyor. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, tarım sektöründe istihdamın payının 2,3 puan azaldığı, buna karşılık sanayi sektörünün payının 1,1 puan, inşaat sektörünün payının 0,1 puan, hizmetler sektörünün payının ise 1,2 puan arttığı belirlendi.

Tarım dışı işsizlik oranı ise %0,1 artışla %13,8 oldu. Erkeklerde tarım dışı işsizlik geçen yılın aynı dönemine göre 0,3 puanlık artışla %13, kadınlarda ise 1 puanlık azalışla %16,8 oldu. Bu dönemdeki işsizlerin %75,6'sını erkek nüfus oluşturdu. %58,9'u lise altı eğitimli olan işsizlerin %26,1'inin bir yıl ve daha uzun süredir iş arayanlar oluşturuyor. İşsizlerin %84,7’si (2 milyon 174 bin), daha önce bir işte çalışmış. İşgücüne katılma oranı ise, geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 puanlık azalışla %45,7'ye indi. İşgücü dışında olanların ise, %39,3'ünün daha önce bir işte çalıştığı belirlendi. Bu dönemde, mevcut işsizlerin % 13,2'sini (338 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.