İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 NİSAN 2008

HIRVATİSTAN’IN KATILIM MÜZAKERELERİNİN 2009 YILINDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn, 8 Nisan’da Brüksel’de Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Jandrokovic ile gerçekleştirilen toplantıyı takiben, Hırvatistan ile üyelik müzakerelerinin 2009 yılında teknik olarak sonuçlandırılmasını hedefleyen bir yol haritasının Komisyon tarafından Ekim ayında sunulacağını açıkladı. Bu çerçevede Rehn, Hırvatistan’ın henüz müzakerelere açılmamış başlıklara ilişkin açılış kriterlerini gelecek Haziran ayına kadar yerine getirmesinin önemini vurguladı. Gordan Jandrokovic ise Hırvatistan’ın 2010 yılında AB’ye katılmayı hedeflediğini ve Hükümeti’nin bu amaç çerçevesinde Haziran 2008 tarihine sadık kalacağını açıkladı.

Öte yandan Avrupa Parlamentosu, 10 Nisan’da yaptığı oturumda, Hırvatistan ile katılım müzakerelerinin 2009 yılında tamamlanması ve Hırvatistan’ın 2010 veya 2011 yılında 28. üye olarak AB’ye katılmasını destekleyen bir raporu, 39 red ve 22 çekimser oya karşılık 588 evet oyu gibi ezici bir çoğunlukla kabul etti. Avusturyalı Sosyalist Milletvekili Hannes Swoboda tarafından hazırlanan raporda, müzakerelerde kaydedilen ilerlemenin memnuniyetle karşılandığı ve Hırvatistan’ın ulusal mevzuatının büyük ölçüde AB standartları ile uyumlu hale getirildiği ifade edildi. Bununla birlikte raporda, yeni mevzuatın uygulanması için idari kapasitenin geliştirilmesinin hızlandırılmasının önemi de vurgulandı. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının artırılması, Uluslararası Savaş Suçluları Mahkemesi’nde yargılanmakta olan kişilerin geçici salıverilmelerine ilişkin koşulların tamamen ve ivedilikle yerine getirilmesi ve AB fonlarının idaresine ilişkin idari alandaki zayıf noktaların ele alınması, raporda altı çizilen konular arasında yer aldı.