İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 NİSAN 2008

AVRUPA’DA SANAYİ ÜRETİMİ ARTTI

AB İstatistik Kurumu Eurostat tarafından 14 Nisan’da açıklanan verilere göre, Şubat 2008’de inşaat dışı sanayi üretiminde, bir önceki aya göre on beş üyeli Avro alanında (Avro15) %0,3, AB27’de ise, %0,5 artış kaydedildi. (Ocak 2008’de ise artış, bir önceki aya göre, sırasıyla %0,6 ve %0,7 olarak gerçekleşmişti.)

Ülke bazında ise, aynı dönemde sanayi üretimi, başta Slovenya (%4,5) ve Litvanya (%3,6) olmak üzere on altı ülkede artarken, en fazla düşüş %4,7 ile Yunanistan’da gerçekleşti. Sektör bazında da, enerji sektöründe Avro15 %1, AB 27 ise, %0,6 büyüdü. Artış, sermaye mallarında, sırasıyla %0,9 ve %1,0; ara mallarda ise, %0,5’er arttı. Dayanıklı tüketimde, Avro15’te, büyüme oranı %0,4 düşerken, AB 27’de sabit kaldı. Dayanıksız tüketim mallarında ise, sırasıyla %0,4 ve %0,3’lük düşüş geçekleşti.

Geçen yılın Şubat ayı ile karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi her iki alanda da, %7,1; enerji üretimi ise, Avro 15’te %4,0, AB27’de ise, %2,9 oranından arttı. Ara mallarda artışlar, sırasıyla, %2,1 ve %2,4 olarak gerçekleşirken; dayanıklı tüketim malları üretimi, Avro 15’te %0,7 düştü, AB27’de ise %2,1 arttı.

Sanayi üretimi artış oranları yıllık olarak incelendiğinde ise, üye ülkelerin 18’inde artış kaydedildi. Düşüş, yalnızca Yunanistan (-%4,2) ve İtalya’da (-%0,8) gerçekleşirken; en yüksek artışlar ise, Polonya (%12,3), Slovakya (%11,5) ve Litvanya’da (%11,1) kaydedildi.