İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-27 NİSAN 2008

AVRUPA NİTELİKLER ÇERÇEVESİ KABUL EDİLDİ

Avrupa Komisyonu, Avrupa Nitelikler Çerçevesi’nin Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından 23 Nisan 2008 tarihinde kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Avrupa Nitelikler Çerçevesi’nin işverenler, kişiler ve kurumlar için kolay anlaşılır bir araç yaratılması böylece işçilerin ve eğitim almak isteyenlerin niteliklerini başka ülkelerde kullanmalarının sağlanması amaçlanıyor.

Avrupa Nitelikler Çerçevesi genel eğitim, yüksek eğitim ve mesleki eğitim dahil olmak üzere eğitimin tüm sektörlerini kapsıyor. Toplam 8 referans seviyesinden oluşan çerçeve altında en düşük seviye (seviye 1) zorunlu eğitimin tamamlanması, en yüksek seviye (seviye 8) ise doktora derecesi (ya da ona eşdeğer bir derece) olarak kabul ediliyor. Her ülkenin farklı eğitim sistemi olduğu gerçeğinden hareketle çerçevenin bu farklı sistemlerde kullanılabilmesi için, referans seviyeleri eğitim çıktılarına dayanarak belirleniyor.

Avrupa Nitelikler Çerçevesi sayesinde AB içerisindeki dolaşımın artması bekleniyor. Örneğin bugün bir İrlanda şirketi Macaristan’dan is başvurusunda bulunan kişinin niteliklerini anlayamazken, Avrupa Nitelikler Çerçevesi’nin uygulanmasıyla referans seviyelerini görerek kararını verebilecek. Kısaca AB içerisindeki kişilerin nitelikleri daha şeffaf ve herkes tarafından anlaşılabilir hale gelecek.

Avrupa Nitelikler Çerçevesi’nin bugünün kariyer ve eğitim ihtiyaçlarına da daha iyi cevap vereceği öngörülüyor. Günümüzde giderek daha fazla kişinin farklı kurumlarda, üniversitelerde eğitim aldığı gözlemleniyor. Avrupa Nitelikler Çerçevesi, belirlenen referans seviyeleri sayesinde kişilerin kurumlar ya da okullar arasında dolaşımını kolaylaştıracak.

Üye devletlerin kendi ulusal niteliklerini 2010 yılında Avrupa Nitelikler Çerçevesi’yle uyumlu hale getirmeleri öngörülüyor. 2012 yılından itibaren ise tüm niteliklere ilişkin belgelerde Çerçeve’de yer alan referans seviyeleri bulunacak.