İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-27 NİSAN 2008

AB, ATEŞLİ SİLAHLARLA İLİŞKİN YENİ YÖNERGEYİ KABUL ETTİ

Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi, silahların edinimi ve bulundurulmasına ilişkin 91/477/EEC sayılı yönergeye değişiklik getiren yeni bir yönerge kabul etti. Getirilen değişiklikler ile, sivil kullanım amaçlı ateşli silahların AB içerisinde serbest dolaşımı ve bu silahların denetimi arasında denge oluşturulması öngörülüyor.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin AB mevzuatını gözeten yeni yönergede yer alan en önemli hükümler şu şekilde: silahların internet üzerinden satışının denetlenmesi, silahların üretimi ve devlet stoklarından aktarımı esnasında damgalanması,  her üye devletin silahlara ilişkin en az 20 yıllık verileri içeren bilgisayar destekli bir arşiv sistemi oluşturması, üye devletlerin silah üreticilerinin faaliyetlerinin daha iyi denetlenmesi, 18 yaşından küçüklerin silah kullanımı koşullarına yönelik katı denetim getirilmesi.

Yeni yönerge resmi gazetede yayınlanmasından 20 gün sonra yürürlüğe girecek ve 2 yıl içinde üye ülkelerin ulusal mevzuatlarına aktarılması gerekecek.