İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-18 MAYIS 2008

AB-GÜNEY KORE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI MÜZAKERELERİNDE 7. TUR TAMAMLANDI

AB ile Güney Kore arasında yürütülen serbest ticaret anlaşması (STA) imzalanmasına ilişkin müzakerelerin 7. turu, 12 – 15 Mayıs tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleştirildi. Dört gün süren toplantılarda, tarife dışı engellerden menşe kuralları ve sanayi ürünlerine ilişkin tarifelere kadar birçok müzakere konusu ele alındı. Henüz tarihi belirlenmeyen bir sonraki turun, müzakereleri sonlandıracak olan son tur olması bekleniyor. Bu yüzden, taraflar, gelecek turun tarihinin, her iki ülkenin de müzakereleri bitirmek konusunda hazır olmasının akabinde belirlenmesi konusunda anlaştı. Ancak bu süreçte, iki taraf arasında, Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Komiseri ve AB’nin bu STA’daki başmüzakerecisi Peter Mandelson ile Güney Kore Ticaret Bakanı Kim Jong-hoon arasında gerçekleştirilecek bir toplantıyı da içeren farklı düzeylerde temaslar gerçekleştirilecek.

AB adına müzakereleri yürüten üst düzey yetkililerden biri olan Ignacio Garcio Bercero, 7. turun sonunda yaptığı açıklamada, her iki tarafın da süreci mümkün olduğunca hızlandırmak ve yıl sonuna kadar sonuçlandırmak konusunda istekli olduğunu belirtti.

Tarafların, 7. turda, bir çok sektörde standartlar ve menşe kurallarına ilişkin sınıraşan niteliği haiz konularda ilerleme kaydettiği belirtilirken; Güney Kore’nin, coğrafi işaretlerin genişletilmiş biçimde korunması konusunu ele almaya hazır olduğunun sinyallerini verdiği de ifade ediliyor.       

Ayrıca Güney Kore’nin, üretimine birden fazla ülkenin katıldığı ürünlerin AB’ye ithalatında uygulanan AB menşe kurallarını da müzakere masasına getirdiği belirtilen 7. turda, her iki tarafın da birbirlerinin pozisyonlarını daha iyi anladığı ve AB tarafının, Güney Kore’ye bir uzlaşma önerisi sunmak niyetinde olduğu ifade ediliyor.

Müzakerelerde başta binek otoları olmak üzere sanayi ürünlerine uygulanan tarifeler ile otomotiv sektöründeki tarife dışı engeller gibi tarafların şu ana kadar bir uzlaşma sağlayamadığı konuların iki tarafın başmüzakerecileri arasında görüşüldüğü, ancak tarafların pozisyonları arasındaki uçurumun devam ettiği belirtiliyor. Bununla birlikte, tarafların bazı ortak noktalarda buluşmaya yaklaştıkları da bildiriliyor.

Hatırlanacağı üzere, AB ile Güney Kore, STA müzakerelerine 6 Mayıs 2007 tarihinde başladı. Geçtiğimiz Ocak ayında gerçekleştirilen 6. turda, taraflar, sürdürülebilir kalkınma, rekabet politikası (özellikle anti-tröst ve birleşmeler), ulusal düzenlemelerin şeffaflığı ve uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin ikili mekanizmalar gibi önemli konularda anlaşmaya varmışlardı.

Yine bilindiği üzere, AB’nin ihracatında Çin’den sonra en büyük paya sahip olan Güney Kore, AB’nin Avrupa dışındaki en büyük dördüncü ticaret ortağı . AB, aynı zamanda, Güney Kore’de, ABD, Japonya ve Çin’in önünde en fazla miktarda yabancı yatırıma sahip ülke durumunda. 2007 yılında AB ile Güney Kore arasındaki ticaret hacmi, 64 milyar Avro’yu aştı.