İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-18 MAYIS 2008

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE BÜYÜME VE ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI

AB resmi istatistik kurumu Eurostat tarafından 15 Mayıs’ta açıklanan verilere göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), 2008’in ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre, Avro Alanı ve AB27’de %0,7 arttı. Bu artışta, Almanya’nın sürpriz performansının rol oynadığı söyleniyor. Almanya geçen yılın son çeyreğinde %0,3 oranında büyürken, büyüme hızı, bu yılın ilk çeyreğinde, % 1,5’e ulaştı. Önceki yılın ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında ise, 2008’in ilk çeyreğinde GSYİH artışı, Avro Alanı’nda %2,2 ve AB27’de %2,4 düzeyinde gerçekleşti. ABD’nin  GSYİH artışı ise, 2008’in ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla % 0,1 ve 2007’nin son çeyreğine kıyasla da %0,1 düzeyinde gerçekleşti.

Diğer yandan Eurostat’ın açıkladığı enflasyon rakamlarına göre, Avro Alanı’nda 2008 Mart ayında %3,6 olan yıllık enflasyon oranı, Nisan ayında %3,3’e düştü. Ancak bu oran, halen Avrupa Merkez Bankası’nın hedef olarak belirlediği %2’lik değerin üstünde. 

Mart 2008 itibariyle  yıllık enflasyon oranları 8 ülkede artarken, 4 ülkede sabit kaldı ve 15 ülkede düştü. En düşük yıllık oranlar, Hollanda (%1,7), Portekiz (%2,5) ve Almanya’da (%2,6) gözlendi. Fiyat artış oranları, kalorifer yakıtında %0,25; süt, peynir ve yumurtada %0,24 dolayında olurken; enflasyondaki yükselişe en fazla ulaştırmada kullanılan yakıttaki fiyat artışları (%41 dolayında) sebep oldu. Ekmek ve hububatta en yüksek artışlar Letonya (%17,4), Bulgaristan (%13,4) ve Litvanya’da (%11,9) kaydedildi. Otomobil (-%0,16), telekomünikasyon (-%0,15) ve hazır giyim sektörlerinde ise (-% 0,14) enflasyon oranları düştü.