İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-18 MAYIS 2008

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE SANAYİ ÜRETİMİ DÜŞTÜ

AB resmi istatistik kurumu Eurostat tarafından açıklanan verilere göre; sanayi üretimi, Mart 2008’de bir önceki aya göre, Avro Alanı’nda %0,2 ve AB27’de %0,1 oranında azalırken; yıllık bazda ise, Mart 2008’de, geçen yılın aynı ayına göre Avro Alanı’nda %2 ve AB27’de %1,8 oranında arttı. Mart 2008’de, enerji üretimi, bir önceki aya göre, Avro Alanı’nda %2,7 ve AB27’de %1,6 artarken; diğer ürünlerin üretiminde düşüş yaşandı.

Yıllık bazda ise, sanayi üretimi, başta İrlanda (%9,1) ve Hollanda (%2,1) olmak üzere yedi ülkede artarken, Danimarka (%6,1), Estonya (%5,3), Slovakya (%4,9) ve Litvanya’nın (%4,7) başını çektiği on beş ülkede düştü.. Yıllık bazda enerji üretimi, Mart 2008’de geçen yılın aynı ayına kıyasla Avro Alanı’nda %5,8 ve AB27’de %4,4 oranında artarken; sermaye malları üretiminde ise artışlar, sırasıyla %4,1 ve %3,9 oranında gerçekleşti. Ara malları üretim oranı Avro Alanı’nda %1,1 ve AB27’de %0,8 yükselirken; dayanıksız tüketim malları üretimi de, her iki alanda sırasıyla %0,9 ve %1 oranında arttı. Dayanıklı tüketim malları üretiminde ise, Avro Alanı’nda %3,2 ve AB27’de %1,1 oranında düşüş kaydedildi.

Mart 2008 itibariyle veri temin edilebilen ülkeler arasında, sanayi üretimi, on üç ülkede artarken dokuz ülkede düştü. En yüksek artışlar, İrlanda (%6,9), Hollanda (%6,6) ve Romanya’da (%5,7) kaydedilirken; sanayi üretiminin en çok düştüğü ülkelerin başında Portekiz (%6,2) ve Yunanistan (%5,4) geldi.