İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-18 MAYIS 2008

VİZE SERBESTİSİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN YOL HARİTASI MAKEDONYA’YA İLETİLDİ

Makedonya’ya vize serbestisi sağlanmasına ilişkin yol haritası, 8 Mayıs’ta Avrupa Komisyonu yetkilileri tarafından Makedonya’ya iletildi. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jacques Barrot, söz konusu adımın AB’ye aday ülkelerin Birliğe entegrasyonunda önemli bir aşama olduğunu söyledi. Vize serbestisinin, Makedonya vatandaşlarının AB üye ülkelerine vizesiz girmelerini sağlamasının yanı sıra, ülkede devam eden reform çalışmalarını da tetikleyeceğine inandığını belirten Barrot, hukukun üstünlüğü, organize suç ve yolsuzlukla mücadele gibi konularda vize serbestliğinin olumlu etkilerini göreceklerini belirtti.

Hatırlanacağı üzere, 1 Ocak 2008’den beri Makedonya ve diğer bazı Batı Balkan ülkeleri (Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ) AB ile vize kolaylaştırma anlaşmalarından yararlanıyor. Bu kapsamda, bu ülkelerdeki öğrenciler, araştırmacılar, iş adamları ve gazeteciler, Schengen alanına dahil AB üye ülkelerini ziyaret etmek istediklerinde çok daha kolay vize alabiliyorlar. Yine hatırlanacağı üzere, Makedonya ile vize serbestisine ilişkin görüşmeler 1 Şubat 2008 tarihinde başlamıştı.