İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-25 MAYIS 2008

KKTC CUMHURBAŞKANI MEHMET ALİ TALAT İLE GKRY LİDERİ DİMİTRİS HRİSTOFYAS ARASINDA BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

23 Mayıs 2008 tarihinde, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile GKRY Lideri Dimitris Hristofyas arasında, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Tayé-Brook Zerihoun'un ikametgahında, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik bir görüşme gerçekleştirildi. Gelecek görüşmenin ise Haziran ayının ikinci yarısında yapılması kararlaştırıldı. Toplantı sonrasında Tayé-Brook Zerihoun tarafından yapılan basın açıklamasında, iki lider arasında, 21 Mart anlaşmasına dayalı ve verimli bir görüşme yapıldığı ifade edildi. Açıklamada aynı zamanda, liderlerin BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak; iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon kurulmasına yönelik taahhütlerinin yinelendiği belirtildi. Bu şekilde oluşturulacak ortaklık sonucunda, Türk ve Rum Devletlerinin eşit statüde oldukları bir Federal Hükümetin kurulacağı ve söz konusu yeni Hükümetin tek bir uluslararası kişiliğe sahip olacağı vurgulandı.

Toplantı sonucunda ayrıca KKTC Cumhurbaşkanlığı BM ve AB ile İlişkilerden Sorumlu Özel Temsilcisi Özdil Nami ile GKRY Başkanlık Komiseri Yorgos Yakovu'nun, 15 gün içinde teknik komitelerin çalışmalarının sonuçlarını açıklamaları kararlaştırıldı. Diğer taraftan, özel temsilcilerin, sivil ve askeri güven artırıcı önlemler üzerinde çalışmalarının yanı sıra, Yeşilırmak (Limnitis) başta olmak üzere yeni geçiş noktalarının açılması konusunda çaba göstermeleri gerektiği vurgulandı. Bu çerçevede, liderler arasındaki toplantının ardından, Özdil Nami ile Yorgos Yakovu arasında bir görüşme gerçekleştirildi ve çalışma grupları ile teknik komitelerin çalışmaları değerlendirildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, yapılan basın toplantısında, barış görüşmelerinin ne zaman başlayacağının henüz kesinleştirilmediğini belirtti. Yeşilırmak geçişinin ise güven artırıcı önlemler ışığında açılacağına değindi. GKRY Lideri Dimitris Hristofyas, yeni kurulacak devletin adının “Kıbrıs Birleşik Federal Cumhuriyeti” olması konusunda ortak tutumlara sahip olunduğunu ifade etti. Öte yandan, GKRY'de yer alan siyasi partilerden AKEL (Emekçi Halkın İlerici Partisi) ve DİSİ (Demokratik Seferberlik Partisi) tarafından yapılan basın açıklamalarında, iki lider arasında gerçekleştirilen görüşmeden dolayı memnuniyet duyulduğuna ve özellikle güven artırıcı önlemler hakkındaki kararların desteklendiğine değinildi.

Diğer taraftan, 23 Mayıs tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile KKTC Başbakanı Ferdi Sabit Soyer başkanlığındaki heyet arasında bir toplantı yapıldı. Toplantıda, Kıbrıs sorununun çözümü yönünde atılan adımlar çerçevesinde Türkiye ile KKTC'nin tutumlarının değerlendirildiği ifade edildi. Aynı zamanda, çözümün siyasi olduğu kadar ekonomik sonuçlarının da değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek, KKTC'nin ekonomik dinamizminin artırılmasının üzerinde duruldu.