İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-25 MAYIS 2008

AB27’NİN AB DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 2007 YILINDA % 53, AB27’YE DIŞARIDAN GELEN YATIRIMLAR İSE % 89 ARTTI

Eurostat (Avrupa Topluluklarının İstatistik Ofisi) tarafından yayımlanan verilere göre, 2007 yılında AB27’den AB üyesi olmayan ülkelere gerçekleşen doğrudan yabancı yatırımlar 2006 yılında 275 milyar Avro’dan 2007 yılında 420 milyar Avro’ya yükselerek % 53 artarken, AB dışından AB27’ye yapılan doğrudan yabancı yatırımlar 169 milyar Avro’dan 319 milyar Avro’ya yükselerek % 89 arttı. 2007 senesinde AB27’nin AB içerisinde yaptıkları doğrudan yabancı yatırımlar, 2006 yılı ile kıyaslandığında % 13 arttı.

2006 yılında AB’den ABD ve Kanada’ya yapılan yatırımlar sırasıyla 79 ve 30 milyar Avro olurken, 2007 yılında bu miktarlar sırasıyla 113 ve 58 milyar Avro olarak gerçekleşti. AB27’nin deniz aşırı ülkelerdeki finans merkezlerine yatırımları 50 milyar Avro’dan 84 milyar Avro’ya çıktı. İsviçre’deki yatırımlar 23 milyar Avro’dan 34 milyar Avro’ya, Rusya’daki yatırımlar 11 milyar Avro’dan 17 milyar Avro’ya, Hindistan’daki yatırımlar ise 1 milyar Avro’dan 10 milyar Avro’ya yükseldi.

2006 yılında ABD’nin AB27’ye yaptığı 74 milyar Avro yatırım, 2007 senesinde 145 milyar Avro’ya yükseldi. Deniz aşırı ülkelerdeki finansal merkezlerden AB’ye yapılan yatırımlar 30 milyar Avro’dan 98 milyar Avro’ya, İsviçre’den gelen yatırımlar 18 milyar Avro’dan 29 milyar Avro’ya, Japonya’dan gelen yatırımlar 14 milyar Avro’dan 18 milyar Avro’ya ve Hindistan’dan gelen yatırımlar 1 milyar Avro’dan 10 milyar Avro’ya yükseldi. Kanada’dan gelen yatırımlar ise 9 milyar Avro’da sabit kaldı.

AB27 ile Çin arasında (Hong Kong dışında) yapılan doğrudan yabancı yatırım miktarları 2007 yılında oldukça mütevazı rakamlarda kaldı. AB27’nin Çin’deki 2 milyar Avro yatırımına karşılık, Çin AB27’ye 1 milyar Avro yatırım yaptı.

Verilere göre, İngiltere, Almanya, Lüksemburg ve Fransa, AB27 dışındaki doğrudan yabancı yatırımlar içindeki ana aktörler olarak belirlendi. İngiltere 121 milyar Avro ve AB27 toplamındaki % 29’luk payı ile 2007 yılında AB27 dışına en çok yatırım yapan ülke oldu. İngiltere’yi 78 milyar Avro ve % 19 pay ile Lüksemburg, 52 milyar Avro ve % 12 pay ile Almanya, 23 milyar Avro ve % 7 pay ile Fransa izledi. Lüksemburg’un AB doğrudan yabancı yatırımındaki rolünün önemi finansal aracılık hizmetlerinden dolayı yüksek olarak açıklandı.

2007 yılında AB dışındaki ülkelerde yaptığı yatırım AB’ye giren yatırımdan fazla olan AB27,  101 milyar Avro (GSMH’nin % 8’i) net yatırım gerçekleştirdi.  Üye devletler arasında, Almanya, 2007’de AB dışında yapılan yatırımın kendisine yapılan yatırımdan fazlalığı bakımından 50 milyar Avro’luk farkla en fazla net yatırım yapan üye ülke oldu. Aldığı yatırımların AB dışına yaptığı yatırımlardan 15 milyar Avro fazlalığı ile İrlanda net bazda AB’nin en çok yatırım alan ülkesi oldu.

2007 yılında AB27 içindeki ana yatırımcılar olarak 125 milyar Avro ile Fransa, 71 milyar Avro ile Almanya, 64 milyar Avro ile İtalya belirlendi. Diğer üye devletlerden en çok yatırım çeken devletler olarak ise Fransa 86 milyar Avro, Hollanda 67 milyar Avro, İngiltere 49 milyar Avro ile başı çekti.