İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-8 HAZİRAN 2008

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ GİRİŞİMLERİ ÇEŞİTLENİYOR

Avrupa Birliği’nin, 13 Temmuz’da resmen başlaması beklenen Akdeniz için Birlik ve Polonya ve İsveç tarafından Avrupa komşuluk politikasının doğu ayağının güçlendirilmesi için gündeme getirilen “Doğu Ortaklığı” girişimleri tazeliğini korurken bu kez Avrupa Parlamentosu’ndan yeni bir bölgesel işbirliği önerisi geldi.

AP’deki Sosyalist grup tarafından getirilen öneri “Karadeniz için Birlik” oluşturulmasını öngörüyor. Sosyalist partinin çabalarıyla taslak AB Genişleme Stratejisi raporuna eklenen metin, oluşturulması öngörülen çoklu işbirliği çerçevesinin AB’ye ek olarak Türkiye ve Rusya’yı da kapsamasını öngörüyor.

Taslak Genişleme Stratejisi raporunun Doğu Avrupa ülkeleri ile özel, anlaşmaya dayanan ve çoklu ilişkiler tesis edilmesi ile ilgili kısmına eklenen Karadeniz için Birlik projesi, Karadeniz’e kıyısı olan tüm ülkelerin katılımını hedefliyor. Sosyalist parti üyeleri, girişimin zaman içinde Karadeniz’e kıyısı olmadığı halde Arnavutluk, Azerbaycan ve Ermenistan gibi bölgesel işbirliği ile ilgili ülkeleri de içerebileceğini ifade ediyorlar. Söz konusu işbirliği çerçevesinin, katılımcı ülkelerin AB ile farklı politika alanlarında işbirliği seçeneklerini artırması ve bölgesel sorunlara barışçı çözümler bulunabilmesi için AB’nin daha aktif bir rol oynamasını sağlaması bekleniyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sosyalist parti üyesi Hannes Swoboda, Karadeniz bölgesinin AB için Akdeniz kadar önemli olduğunun altını çizerek bölge sorunlarının Türkiye ve Rusya’dan bağımsız olarak çözülemeyeceğini ifade etti. Swoboda, Türkiye’nin, bu yeni girişim içinde yer alarak AB için ne kadar önemli olduğunu gösterebileceğini ve bu şekilde AB’ye katılım sürecini olumlu etkileyebileceğini dile getirdi. Karadeniz için Birlik önerisini de içeren taslak AB Genişleme Stratejisi raporu 24 Haziran’da AP dışişleri komitesinde oylamaya sunulacak.