İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-8 HAZİRAN 2008

AB’DE NİSAN AYI PERAKENDE TİCARETİNE İLİŞKİN ORANLAR AÇIKLANDI

AB İstatistik Kurumu Eurostat tarafından 4 Haziran’da açıklanan verilere göre, perakende ticaret hacmi Nisan 2008’de Mart 2008’e göre Avro Alanı’nda %0,6 ve AB27’de %0,4 oranında düştü. (Mart 2008’de ise, bir önceki aya göre, ticaret hacmi, Avro Alanı ve AB27’de sırasıyla %0,9 ve %1,1 oranında azalmıştı.) Nisan 2008’de Nisan 2007’ye kıyasla perakende satış indeksi Avro Alanı’nda %2,9 ve AB27’de %0,8 oranında düştü.

Aylık değişimler gösteriyor ki, perakende ticaret hacmi, “gıda, içecek, tütün” sektöründe, Avro Alanı’nda %1 ve AB27’de %0,6 oranında düşerken; gıda dışı sektör ticaret hacmi, Avro Alanı ve AB27’de sırasıyla %0,5 ve %0,2 oranında azaldı.

Toplam ticaret hacmi ise, dokuz ülkede artarken sekiz ülkede düştü ve bir ülkede de (Danimarka) sabit kaldı. En yüksek artışlar, Litvanya (%4,9), Letonya (%2,3) ve Polonya’da (%2,2) kaydedilirken; en fazla düşüşler, İsveç (% 1,8), Almanya (%1,7) ve Lüksemburg’da (%1,5) gerçekleşti.

Nisan 2008 itibariyle yıllık değişimler incelendiğinde ise, “gıda, içecek, tütün” sektöründe ticaret, Avro Alanı’nda %3,4 ve AB27’de %2 azalırken; gıda dışı sektör ticaret hacmi, Avro Alanı’nda %2,4 oranında azaldı, AB27’de ise, %0,3 oranında arttı. Toplam perakende ticaret, on bir ülkede artarken yedi ülkede düştü. En yüksek artışlar, Romanya (%18), Litvanya (%14) ve Bulgaristan’da (%10,1) meydana gelirken; en fazla düşüş, Almanya (%5,6), İspanya (%3,3) ve Avusturya’da (%2,9) gerçekleşti.