İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-11 ŞUBAT 2008

YARGI REFORMU, YOLSUZLUK VE ORGANİZE SUÇ İLE MÜCADELE ALANLARINDA ROMANYA VE BULGARİSTAN TARAFINDAN ALINAN TEDBİRLER AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN YETERSİZ BULUNDU

Romanya ve Bulgaristan ile akdedilen AB Katılım Antlaşması’nın hükümleri uyarınca hazırlanan ve yargı reformu, yolsuzluk ve organize suç ile mücadele alanlarında söz konusu üye devletlerdeki ilerleme ve eksiklikleri değerlendiren ara dönem raporları 4 Şubat 2008 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından açıklandı.

Raporlarda üst düzeyde yolsuzlukla mücadele konusunda iki üye ülkenin de tatmin edici bir ilerleme kaydetmediği; ulusal eylem planlarının tutarsız ve eksik olduğunun altı çiziliyor. Bulgaristan’a ilişkin raporda ayrıca organize suç ile mücadele konusunda mevcut noksanlıkların Bulgar hükümeti tarafından giderilemediği vurgulanıyor.

Avrupa Komisyonu her iki ülkeyi de hazırlayacağı bir sonraki rapora kadar bu alanlarda sürdürdükleri çabaları hızlandırmaya ve ilerleme kaydetmeye davet etti. Rumen ve Bulgar yetkililer ise ara dönem raporunun sonuçlarının gerçekleri yansıttığı ve içerdiği eleştirileri olağan karşıladıklarını ve gelecek raporun daha olumlu olması için yoğun olarak çalışacaklarını açıkladılar.

Hatırlanacağı üzere 1 Ocak 2007 tarihinde AB’ye katıldıklarında Bulgaristan ve Romanya’nın yargı reformu, yolsuzluk ve organize suç ile mücadele alanlarındaki eksiklikleri tamamlanmamıştı. Bu nedenle söz konusu ülkelerde çalışmaların “İşbirliği ve Doğrulama Mekanizması” çerçevesinde devam ettirilmesine ve kaydedilen ilerlemenin Avrupa Komisyonu tarafından Aralık 2006’da ortaya koyulan kıyas kriterleri uyarınca izlenmesine karar verilmişti.  Avrupa Komisyonu, Bulgaristan ve Romanya’da söz konusu kıyas kriterlerini karşılama yönündeki çalışmalarının ayrıntılı değerlendirmesini içeren ilk ilerleme raporlarını 27 Haziran 2007’de açıklamıştı. Raporlarda bu kriterlerin yerine getirilmesine yönelik ulusal eylem planı hazırlanması tavsiyesinde bulunulmuştu. Bu çerçevede Bulgaristan ve Romanya hükümetleri ulusal eylem planlarını sivil toplum temsilcilerine de danışarak hazırlayıp Ekim 2007’de kabul etmişti.

4 Şubat’ta yayımlanan ara dönem raporları her bir kıyas kriterinin karşılanmasına yönelik detaylı saptamalarda bulunmuyor; sadece kaydedilen ilerlemelerle ilgili verileri güncelliyor. Ayrıntılı değerlendirmeler içeren ilerleme raporlarının ise 2008 yılı ortasında yayımlanması öngörülüyor.