İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-11 ŞUBAT 2008

HIRVATİSTAN İÇİN YENİ KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ONAYLANDI

Hırvatistan için hazırlanan yeni Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB) 6 Şubat 2008 tarihinde düzenlenen Avrupa Birliği Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) toplantısında onaylandı. Belgenin resmi olarak 12 Şubat 2008 tarihinde Konsey tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Bilindiği üzere Katılım Ortaklığı Belgesi aday ülke için katılım sürecindeki temel öncelikleri ortaya koyuyor. Hırvatistan için hazırlanan yeni KOB Türkiye için hazırlanan belgeden (bkz. http://www.ikv.org.tr/pdfs/KOB-2007.pdf ) farklı olarak orta ve uzun vadeli öncelikler ayırımı yapmıyor.

AB üyesi devletler Hırvatistan tarafından aşağıda sıralanan hususların temel öncelik olarak ele alınması gerektiği görüşünde:

  • İstikrar ve Ortaklık Anlaşması’nda üstlenilen tüm taahhütlerin yerine getirilmesi,
  • Yargı reformuna ilişkin stratejinin ve faaliyet planının güncellenmesi ve uygulanması,
  • Kamu yönetimine ilişkin stratejik çerçevenin ivedilikle kabul edilmesi ve uygulanması,
  • Yolsuzlukla mücadele programı ve ilgili faaliyet planlarının uygulanmasının güncellenmesi ve hızlandırılması,
  • Ulusal azınlıklara ilişkin yasal düzenlemelerin uygulanması ve kamu sektöründeki ayrımcılıkla mücadele edilmesi,
  • Mültecilerin geriye dönüş sürecinin tamamlanması,
  • Halihazırda devam eden ikili sorunlara çözüm bulunması,
  • İş ortamının ve ekonomik büyüme potansiyelinin iyileştirilmesi.