İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-11 ŞUBAT 2008

ŞİRKETLER AVRUPA AĞI ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Avrupa Komisyonu tarafından, girişimciliğin ve şirketlerin gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla oluşturulan “Şirketler Avrupa Ağı” 7 Şubat tarihinde Sanayiden Sorumlu Komisyoner Günter Verheugen tarafından gerçekleştirilen toplantı ile çalışmalarına başladı. Toplantıya ayrıca Bilim ve Araştırmadan Sorumlu Komisyon Üyesi Janez Potoènik, Slovenya Ekonomi Bakanı Andrej Vizjak, Bölgeler Komitesi Başkanı Luc Van den Brande ve Ekonomik ve Sosyal Komite İşverenler Grubu Başkanı Henri Malosse katıldı. Şirketler Avrupa Ağı ile genel olarak, Avrupa Bilgi Merkezleri ve Yenilikçilik Aktarım Merkezleri’nin güçlerinin birleştirildiği yeni bir ağ oluşturulması ile bilgilendirme ve destek faaliyetlerinin daha etkili bir şekilde sağlanması amaçlanıyor. Yeni oluşumun temel hedefleri şu şekilde sıralananıyor:

  • Şirketlerin uluslararası ticaret ve yatırım konularında desteklenmesi ve bu bağlamda teknolojik ortaklıkların ve karşılıklı bilgi paylaşımının güçlendirilmesi,
  • Özellikle KOBİ’lerin, fikri mülkiyet hakları, standartlar ve AB düzenlemeleri gibi teknik alanlarda bilgilendirilmesi ve üretim modellerinin yenilikçi bir yaklaşımla geliştirilmesi,
  • AB fonları konusunda bilgi eksikliğinin giderilmesi ve şirketlerin araştırma programlarına katılımlarının sağlanması,
  • Komisyon tarafından getirilecek yeni düzenlemelerin KOBİ’lere ek maliyetler getirmeyecek şekilde hazırlanmasına destek olunması.

Şirketler Avrupa Ağı ile ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz: http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm.