İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 ŞUBAT 2008

TÜRKİYE’NİN AB REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK PROGRAMI’NIN BİRİNCİ BİLEŞENİNE KATILIMINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen ve Türkiye’nin AB Nezdindeki Daimi Temsilcisi Volkan Bozkır, Türkiye’nin AB Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı’nın (RYP) birinci bileşeni olan Girişimcilik ve Yenilik Özel Programı’’na katılımına ilişkin mutabakat zaptını 12 Şubat’ta imzaladı. Böylece Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya’nın ardından RYP’ye katılan üçüncü aday ülke oldu.

2007-2013 yılları arasında uygulanacak RYP kapsamında KOBİ’lerde yenilik, girişimcilik ve büyümeyi teşvik etmek amacıyla toplam 3.6 milyar Avro destek verilmesi öngörülüyor. RYP’nin Girişimcilik ve Yenilik Özel Programı (GİYEP), Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikalarını Destekleme Programı ve Avrupa Akıllı Enerji ve Teknoloji Programı başlıklı 3 bileşeni bulunuyor.

Türkiye’nin katıldığı ve 2.17 milyar Avro bütçeye sahip GİYEP ile, KOBİ’lerin finansmana ulaşmaları ve işbirlikleri kurabilmeleri için uygun ortamın yaratılması, eko-yenilik dahil işletmelerdeki yeniliklerin desteklenmesi, girişimcilik ve yenilik kültürünün oluşturulması ile girişimcilik ve yeniliğe ilişin ekonomik ve idari reformların gerçekleştirilmesi kapsamındaki etkinlikler teşvik ediliyor.

RYP ve GİYEP ile ilgili daha detaylı bilgiye http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm ve https://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=3783 adreslerinden ulaşabilirsiniz.