İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 ŞUBAT 2008

AB BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANDI

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat’ın 14 Şubat’ta açıkladığı verilere göre; 2007’nin son çeyreğinde GSYİH, bir önceki çeyreğe kıyasla, Avro Alanı’nda %0,4, AB27’de ise %0,5 artış gösterdi. (Yılın 3. çeyreğindeki artış ise, bir önceki çeyreğe göre, %0,8 olarak gerçekleşmişti.)

2006’nın son çeyreğiyle kıyaslandığında ise, Avro Alanı’nda %2,3, AB27’de ise %2,6’lık bir büyüme kaydedildi. 2007’nin tamamında ise, GSYİH, Avro Alanı’nda %2,7, AB27’de ise %2,9 oranında arttı.

Diğer taraftan, 2007’nin dördüncü çeyreğinde ABD’nin GSYİH’si, bir önceki çeyreğe göre %0,2 oranında artarken ( üçüncü çeyrekteki artış oranı, %1,2 idi); Japonya’nın dördüncü çeyrek büyüme oranı ise, %0,9 olarak ( üçüncü çeyrekteki büyüme oranı %0,3 idi) gerçekleşti.