İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 ŞUBAT 2008

NORVEÇ, SIĞINMA TALEP EDEN KİŞİLERİN YUNANİSTAN’A İADE EDİLMESİNİ GEÇİCİ OLARAK DURDURDU

Norveç yetkilileri, Yunanistan’ın temel insan hakları gereksinimlerini yerine getirmediği gerekçesiyle, 7 Şubat 2008 tarihinden itibaren, sığınma talebinde bulunan kişilerin Yunanistan’a geri gönderilmemesine karar verdi. Kararın alınmasında, Yunanistan’ın sığınmacılara yönelik muhtemel insan hakları ihlallerinde bulunduğu bilgisinin alınmasının etkili olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda, sığınma talep eden kişilerin Yunanistan tarafından Türkiye’ye  gönderildiği ve buradan da, Türk yetkililerce Irak gibi ülkelere yollandığına ilişkin iddiaların bulunduğu ve bu gibi iddiaların doğruluğu araştırılıncaya kadar da, bu önlemin yürürlükte kalacağı açıklandı.

Bu noktada, Norveç ve İzlanda ile AB ülkelerini, topraklarında bulunan sığınmacıları, Birliğe ilk giriş yaptıkları ülkeye iade etmekle yükümlü kılan Dublin II Tüzüğü’nün, Yunanistan tarafından iç hukuk düzenine tamamen aktarılmadığı da öne sürülüyor. Konuyu, 30 Ocak’ta,  Adalet Divanı’nın önüne götüren Avrupa Komisyonu, Yunan mevzuatının, bir sığınmacının ülkeyi izinsiz olarak terk etmesi durumunda sığınma sürecinin sona ermesi ve sürecin kısıtlı koşullar altında yeniden başlatılmasına ilişkin hükümlerinin AB müktesebatına aykırı olduğunu savunuyor.