İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 ŞUBAT 2008

AB GENEL İŞLER VE DIŞ İLİŞKİLER KONSEYİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

18 Şubat’ta Brüksel’de toplanan Avrupa Birliği Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi’nde (GAERC), Bahar’da yapılacak zirvenin gündemi belirlendi. Buna göre, AB Bahar Zirvesi’nin şu konular üzerinde yoğunlaşacağı öngörülüyor:

  • 2008-2010 dönemi için AB büyüme ve istihdam stratejisinin hayata geçirilmesi. – Bu kapsamda, bilgi ve yenilikçilik, istihdam, enerji ve iklim değişikliği gibi mevcut önceliklerin korunması bekleniyor.
  • Bütünleştirilmiş iklim değişikliği ve enerji politikası.
  • Mali piyasaların istikrarı.

Konsey’de Bahar Zirvesi’nin gündeminin belirlenmesinin yanısıra ele alınan maddeler arasında, Afganistan, Orta Doğu, Makedonya, Bosna Hersek ve Güney Kafkaslar’daki AB özel temsilcilerinin görev sürelerinin uzatılması, Zimbabve’ye yönelik yaptırımların devam ettirilmesi, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Sırbistan ile işbirliğinin geliştirilmesi, Makedonya ile imzalanan İstikrar ve Ortaklık Anlaşması’nın Bulgaristan ve Romanya’yı da içerecek şekilde genişletilmesi, Filistin Özerk Yönetimi kontrolü altındaki topraklarda görev yapan AB polis gücüne ilişkin mali yardım, Hırvatistan’ın bazı AB ülkelerine yönelik Ekolojik ve Balıkçılık Koruma Alanı uygulaması ( ki, bu konuda Hırvatistan’a yükümlülüklerine uyması ve söz konusu uygulamayı bazı AB üyelerine genişletme kararını derhal geri alması çağrısı yapıldı) ve Türkiye ile Makedonya’nın Katılım Ortaklığı Belgeleri (KOB) gibi konular ele alındı.

Bir devleti tanımak, Topluluğun yetkisinde olmamakla beraber, Kosova’nın bağımsızlığı konusu da, Konsey’in en öncelikli konularından biri oldu. Bu konuya ilişkin haberlere, geçtiğimiz ve bu haftaki  bültenlerimizde ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Konsey’in Türkiye’ye ilişkin en önemli kararı olan KOB’un onaylanmasına da, yine bu haftaki bültenimizde ayrı bir haber olarak yer verilmiştir.