İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 ŞUBAT 2008

AB İŞGÜCÜ PİYASASI ÇEYREK DÖNEM-KIŞ 2008 RAPORU YAYIMLANDI

AB resmi istatistik kurumu Eurostat, AB İşgücü Piyasası Çeyrek Dönem-Kış 2008 Raporu’nu yayımladı. Raporda, işgücü piyasası koşullarının iyileştirildiği değerlendirmesinin yanı sıra;  2006 yılı son çeyreğinde % 65 olan AB toplam istihdam oranının, 2007’nin aynı döneminde  %66’ya yükseldiği; işsizlik oranının ise, 2006 son çeyrekte %7,7 iken; 2007’nin aynı döneminde, %6,9’a düştüğü belirtiliyor.

Rapora göre; AB’de saat başına işçilik ücretleri, 2007’nin üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3,7 arttı.

Raporda; finansal piyasalardaki son gelişmeler doğrultusunda global makroekonomik görünümün bozulma ihtimalinin bulunmasına karşın, AB’nin bundan sınırlı düzeyde etkileneceği değerlendirmesi yer alıyor.

2007 yılı istihdam oranının ise, yıllık 3.5 Milyon artışla, toplamda 223 milyona ulaştığı ifade ediliyor. Bu artışın, ekonomik büyümedeki yavaşlamaya karşın yeni işçilere olan güçlü talebin devam etmesinden kaynaklandığı belirtiliyor. İstihdam artışında başta gelen ülkeler arasında, işgücü piyasaları performansında gelişme görülen Almanya ve Polonya ile hızlı istihdam artışını sürdüren İspanya bulunuyor. Yeni üye ülkelerin çoğunda da güçlü istihdam artışı söz konusu.

Raporun tam metnine http://ec.europa.eu/employment_social/employment_analysis/quarterly/ winter2008_en.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.