İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
25 ŞUBAT-2 MART 2008

“KADIN TARIM İŞGÜCÜNÜN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ” ARAMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2008 yılında, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından gerçekleştirilmesi öngörülen ve tarımda çalışan kadın işgücünün tarım içinde dönüşümü ve diğer sektörlere geçişine yönelik projeye ilişkin arama toplantısı, 1 Mart 2008 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU MİCROSOFT’A 899 MİLYON AVRO PARA CEZASI VERDİ

Avrupa Komisyonu, Amerikan yazılım şirketi Microsoft’a, 2004 yılında verdiği karara uymadığı gerekçesiyle 899 milyon Avro’luk yeni bir para cezası verdi. Böylece Komisyon tarafından bugüne kadar Microsoft şirketine verilen para cezası, toplamda 1,7 milyar Avro’ya ulaştı.

Devamını Oku

AVRUPA PARLAMENTOSU DIŞİŞLERİ KOMİTESİ HIRVATİSTAN’IN KATILIM MÜZAKERELERİNE YÖNELİK RAPORU KABUL ETTİ

AP Dışişleri Komitesi, Hırvatistan’ın katılım müzakerelerine ilişkin olarak Avusturyalı Parlamenter Hannes Swoboda tarafından hazırlanan raporu 27 Şubat’ta kabul etti.

Devamını Oku

DÜNYA BANKASI 2008-2011 DÖNEMİ ORTAKLIK STRATEJİSİ UYGULAMAYA KOYULUYOR

Dünya Bankası İcra Direktörleri 28 Şubat’ta gerçekleştirdikleri toplantıda Türkiye’ye yönelik yeni Ülke Ortaklık Stratejisi’ni (ÜOS) kabul etti.

Devamını Oku

AB ADALET VE İÇİŞLERİ BAKANLARI KONSEY TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AB Adalet ve İçişleri Bakanları Konseyi toplantısı 28 Şubat 2008 tarihinde Brüksel`de gerçekleştirildi.

Devamını Oku

AVRUPA’NIN DEMOGRAFİK GELECEĞİNE İLİŞKİN RAPOR, AVRUPA PARLAMENTOSU’NDA KABUL EDİLDİ

Fransız Sosyalist Parlamenter Françoise Castex tarafından hazırlanan ‘Avrupa’nın demografik geleceği’ konulu rapor, 21 Şubat 2008 tarihinde Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından kabul edildi.

Devamını Oku

2008 YILI SOSYAL KORUMA VE SOSYAL İÇERME ORTAK RAPORU KABUL EDİLDİ

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2008 yılı Sosyal Koruma ve Sosyal İçerme Ortak Raporu, 29 Şubat 2008 tarihinde gerçekleştirilen AB İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici İşleri Konseyi’nde kabul edildi.

Devamını Oku

2008 YILI İSTİHDAM ORTAK RAPORU KABUL EDİLDİ

Üye ülkelerin Lizbon Stratejisi öncelikleri çerçevesinde hazırladıkları ulusal reform programlarının istihdam alanındaki uygulamalarını değerlendiren Avrupa Komisyonu’nun 2008 Yılı İstihdam Ortak Raporu 29 Şubat 2008 tarihinde AB İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici İşleri Konseyi’nde kabul edildi.

Devamını Oku

AB ENERJİ KONSEYİ TOPLANTISI YAPILDI

AB üye devletlerinin enerji bakanları 28 Şubat 2008 tarihinde enerji iç pazarının serbestleştirilmesi ile enerji ve iklim değişikliği paketi konularını görüşmek üzere bir araya geldiler.

Devamını Oku

ATAD SADECE “PARMİGİANO REGGİANO” COĞRAFİ İŞARETİNİ TAŞIYAN PEYNİRLERİN “PARMESAN” PEYNİRİ OLARAK SATILABİLECEĞİNİN ALTINI ÇİZDİ

Avrupa Topluluğu Adalet Divanı (ATAD), Avrupa Komisyonu’nun Almanya aleyhine açtığı (Commision v Germany) davaya ilişkin olarak 26 Şubat’ta aldığı kararda sadece “Parmigiano Reggiano” coğrafi işaretini taşıyan peynirlerin “Parmesan” peyniri olarak satılabileceğini vurguladı.

Devamını Oku

AVRUPA PARLAMENTOSU’NDA EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA TOPLANTILAR DÜZENLENDİ

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) 25 Şubat tarihinde, Güneydoğu Avrupa’da Demokrasi ve Barış (CDRSEE) Ortak Tarih Projesi kapsamında tarihçiler ve uzmanlar tarafından Balkan ülkelerinin tarihine ilişkin olarak hazırlanan dört kitabın tanıtıldığı bir toplantı düzenlendi.

Devamını Oku