İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 MART 2008

HIRVATİSTAN İLE KATILIM MÜZAKERELERİN KASIM 2009’A KADAR TAMAMLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso 13 Mart’ta yaptığı açıklamada, Komisyon’un Ekim ayında yayımlayacağı ilerleme raporunda Hırvatistan ile teknik katılım müzakerelerinin tamamlanacağı tarihe ilişkin bir önerinin ortaya konulacağını ifade etti. Bununla birlikte Avrupa Komisyonu Başkanı -tercihen  mevcut Avrupa Komisyonu’nun görevinin sona ereceği Kasım 2009’dan önce olacak şekilde- bu tarihin belirlenebilmesi için Hırvatistan’ın şu koşulları yerine getirmesi gerektiğinin altını da çizdi:

  • Tüm müktesebat başlıklarına ilişkin açış kıyas kriterlerinin Haziran ayına kadar yerine getirilmesi;
  • Eski Yugoslavya için Savaş Suçluları Mahkemesi ile işbirliği de dahil olmak üzere İstikrar ve Ortaklık Anlaşması’ndan kaynaklanan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi;
  • PHARE ve IPA programları kapsamındaki AB mali yardımlarının idaresinin iyileştirilmesi;
  • Ekolojik ve balıkçılık koruma bölgesinin tüm AB üye devletlerine genişletilmesine son verilmesi.

Hırvatistan Parlamentosu’nun 13 Mart’ta AB balıkçılarının ekolojik ve balıkçılık koruma bölgesinde faaliyet gösterebilmelerine izin veren bir kanunu kabul etmesiyle bu koşullardan biri yerine getirilmiş oldu. Hatırlanacağı üzere, su altı yaşamını korumak amacıyla 2004 yılından beri Adriyatik Denizi’nin bir bölümünde balıkçılık faaliyetlerini sınırlandıran Hırvatistan, 1 Ocak 2008 tarihi itibariyle AB üyesi ülkelerin de söz konusu sınırlamaya tabii tutulacağını açıklamıştı. Hırvatistan’ın bu kararı üzerine AB Dönem Başkanı Slovenya, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu, böyle bir kısıtlamanın müzakerelerin gidişatını olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunmuştu. Kısıtlamanın kaldırılması üzerine açıklama yapan Hırvatistan Başbakanı Ivo Sanader, hem AB üyeliği hem de koruma bölgesinin, Hırvatistan’ın ulusal çıkarları için çok önemli olduğunu ancak AB üyeliğinin Hırvatistan’ın mutlak önceliği olduğunun altını çizdi.