İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 MART 2008

AB DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ, AVRUPA KOMİSYONU’NUN BULGARİSTAN VE ROMANYA HAKKINDAKİ İLERLEME RAPORLARINI KABUL ETTİ

10 Mart’ta AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi’nde toplanan Üye Devletlerin Dışişleri Bakanları, Avrupa Komisyonu’nun 2007 yılında üye olan Bulgaristan ve Romanya hakkında hazırladığı raporu onayladı. Bulgaristan ve Romanya’nın kaydettiği gelişmelerin ve inceleme mekanizmasının hedeflerine ulaşması için yaptıkları çalışmaların memnuniyetle karşılandığı belirtilen Konsey toplantısının sonuç bildirgesinde aynı zamanda,  Bulgaristan ve Romanya’nın hem diğer üye devletler, hem de Komisyon ile yakın işbirliği içinde olduğu da belirtildi.

Bilindiği üzere Avrupa Komisyonu, Bulgaristan ve Romanya’nın AB’ye üye oldukları 1 Ocak 2007 tarihinden bu yana düzenli olarak ilerleme raporları yayımlıyor. Bu raporlarda, söz konusu üye devletlerin işbirliği ve inceleme mekanizmalarında kaydettikleri gelişmeler analiz ediliyor. Aynı zamanda Komisyon’un, iki ülkedeki yasal sistemler, AB fonlarının idaresi ve gıda güvenliğinin yanı sıra Bulgaristan’da uçuş güvenliği hakkındaki gözlemlere de bu raporlarda yer veriliyor.