İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 MART 2008

AVRUPALILARA GÖRE, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE FAKİR BÖLGELERE YARDIM, ÖNCELİKLİ KONULAR

Avrupa Komisyonu’nun Bölgesel Politika’dan sorumlu üyesi Danuta Hübner, 7 Mart’ta Avrupalıların bölgesel politikayı nasıl değerlendirdiklerine ilişkin Eurobarometre anketinin sonuçlarını açıkladı.

Anket sonuçlarına göre, Avrupalıların büyük çoğunluğu AB’nin bölgesel politikayı uygulama biçimini destekliyor ve bu politikanın kapsamının Avrupa’nın bütün bölgelerini içerecek şekilde genişletilmesi gerektiğine inanıyor. AB vatandaşları ayrca, iklim değişikliği, küreselleşme ve demografik değişiklikler ile mücadelede de büyük adımlar atılması gerektiğini düşünüyor.

Ankete katılanların yarısı, AB Uyum Politikası çerçevesinde üye ülkelere sağlanan yardımlardan haberdar. Bunların arasında, Birliğe yeni katılan ülkelerdeki oranın (yüzde 60) eski ülkelerden (yüzde 47) daha fazla olması ise, anketten çıkan ilginç bir sonuç. Bununla birlikte, ankete katılanların yüzde 70’i bölgesel politikanın kendi bölgelerine olumlu etkisi  bulunduğunu düşünürken; Fransa, Hollanda, Bulgaristan ve Slovenya’nın da dahil olduğu yüzde 22’lik bir kesim, bu politikadan yeterince yararlanmadıklarını düşünüyor. Öte yandan, katılanların %58’i bu politikanın Avrupa’nın bütün bölgelerini kapsaması gerektiğini savunurken, %85’i önceliğin en fakir bölgelere verilmesi gerektiğini düşünüyor.

Komiser Hubner, basın toplantısında yaptığı açıklamada, anketin, AB tarafından konulan önceliklerin Üye Ülkeler tarafından da benimsendiğini göstermesi bakımından önemli olduğunu belirtti. 

Anketten çıkan diğer bir sonuç ise, AB vatandaşlarının yüzde 80’inin çoğulcu yönetim şeklini desteklediği; ancak yüzde 82’lik bir kesimin, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, sendikalar ve ticari kuruluşların, fırsat eşitliği ve çevreyle alakalı projelerde daha fazla söz sahibi olması gerektiğine inandığı şeklinde oldu.

Birliğin gelecekteki önceliklerinin neler olması gerektiği konusunda ise, ankete katılanların yüzde 84’ü, bölgesel politikanın önceliğinin iklim değişikliğine verilmesi gerektiğini savunurken; %54’lük bir dilim, küreselleşmeyi; ve bunlardan bağımsız olarak da %52’lik bir kesim, demografik değişiklikleri öncelikli politika alanları olarak görüyor.

Hübner, üye ülkelerin, yararlandıkları AB fonları ile gerçekleştirilen projeler hakkında vatandaşlarını bilgilendirmeye devam etmeleri gerektiğini ifade etti.

Bölgeler Komitesi Başkanı Luc Van Den Brande ise yaptığı basın açıklamasında, söz konusu anketin, bölgesel politikanın olumlu sonuçlar doğuran çağdaş bir politika olduğunu gösterdiğini söyledi. Van Den Brande,  bağlı ortaklık prensibine uygun olarak, iş paylaşımı ve sorumluluğa dayalı bir bölgesel politikanın, Bölgeler Komitesi’nin görüşü ile aynı doğrultuda oluğunu söyledi ve bu bağlamda, katılanların %80’inin çoğulcu yönetim şeklini desteklemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.