İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 MART 2008

AB’DE SANAYİ ÜRETİMİNE İLİŞKİN TAHMİNİ RAKAMLAR AÇIKLANDI

AB istatistik kurumu Eurostat tarafından 12 Mart’ta açıklanan verilere göre; AB27 ve Avro alanında sanayi üretimi, Ocak 2008’de bir önceki aya (Aralık 2007) göre % 0,9 oranında bir artış gösterdi. Yıllık bazda büyüme oranları ise, AB27 ve Avro alanında, sırasıyla % 3,8 ve % 3,5 olarak gerçekleşti.

Sermaye mallarının üretimi Avro alanında % 2,7 artarken, AB27’deki artış oranı, % 2,5 oldu. Dayanıklı tüketim malzemeleri üretiminde ise, sırasıyla % 1,9 ve % 1,5 oranında artış kaydedildi. Ara mallarında, her iki bölgede de % 0,8’lik bir artış kaydedilirken; dayanıksız tüketim mallarında ise, sırasıyla %0,6 ve %0,8’lik bir büyüme gerçekleşti. Buna karşılık, enerji üretimi, AB27 ve Avro alanında sırasıyla, %2,9 ve %2,1 oranında düşüş gösterdi.

Bu verilere göre; sanayi üretimi 10 ülkede artış gösterirken; bir ülkede (İngiltere) değişmedi, 3 ülkede ise düştü. AB genelinde en yüksek sanayi üretimi artışı, Litvanya (%5,9), Polonya (%5,7) ve Slovakya’da (%4,6) kaydedilirken; en yüksek düşüş, Portekiz’de (%1,7) meydana geldi.