İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 MART 2008

AB’DE AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN RAKAMLAR AÇIKLANDI

Eurostat tarafından 20 Mart’ta yayımlanan Avrupa’da Bilim, Teknoloji ve Yenilik adlı belgenin 2007 baskısında yer alan verilere göre; 27 üyeli AB’de, 2006 yılında Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine harcanan para, 210 Milyar Avro oldu (2000’de 170 Milyar Avro idi). Buna göre, AB27, 2006 yılında, milli gelirinin %1,84’ünü, Ar-Ge harcamalarına ayırmış oldu (bu oran, 2005 yılında %1,84; 2000 yılında ise % 1,86 idi).

Yayın, aynı zamanda üye ülkelerin Ar-Ge harcamaları arasındaki uçurumu da ortaya koyuyor. Örneğin, İsveç’in Ar-Ge harcamaları, milli gelirinin %3,8’ini oluştururken; GKRY’nin Ar-Ge harcamalarına ayırdığı pay, sadece % 0,4. Yine söz konusu yayına göre; Almanya, İngiltere ve Fransa’nın Ar-Ge harcamaları, 27 üyeli AB’nin Ar-Ge faaliyetlerine ayırdığı toplam miktarın % 60’ını oluşturuyor. Ülkelerin Ar-Ge harcamalarındaki artışa bakıldığında ise, en büyük yükselişin Avusturya (%1.91’den %2.45’e), Estonya (%0.61’den %1.14’e) ve Çek Cumhuriyeti’nde (%1.21’den %1.54’e) gerçekleştiği görülüyor.

Yayına göre; Ar-Ge faaliyetlerinde çalışan bilim adamı ve mühendis sayısının toplam işgücüne oranında, Belçika (% 7.9), İrlanda (% 6.8), Finlandiya (% 6.7) ve İsveç (% 6.5) önde giderken; Lombardiya (Kuzey İtalya), Stuttgart (Almanya) ve Katalonya (İspanya), yüksek ve orta derece teknolojiyle üretim yapan sahalarda iş imkânlarının en fazla olduğu yerler olarak belirtiliyor. İlk yirmide yer alan on bir bölgesi ile Almanya, bu konuda başı çekerken; Ile De France ve Lombardiya bölgeleri de, bilgi-yoğun hizmet alanlarında, en fazla iş imkanının bulunduğu yerler olarak dikkat çekiyor.