İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 MART 2008

AB TARIM BAKANLARI KONSEYİ, ORTAK TARIM POLİTİKASI SAĞLIK TARAMASI’NA İLİŞKİN SONUÇ BİLDİRGESİNİ OYBİRLİĞİ İLE KABUL ETTİ

12 Mart’ta Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen Ortak Tarım Politikası (OTP) sağlık taramasına ilişkin raporun ardından AB Tarım Bakanları da 17 Mart tarihinde gerçekleştirdikleri toplantıda OTP sağlık taramasına yönelik bir sonuç bildirgesi kabul etti.  Hatırlanacağı üzere Avrupa Komisyonu, 2003/2004 OTP reformlarının işleyişini değerlendirmek, varsa aksaklıkları tespit etmek ve bunların giderilmesine yönelik önerilerde bulunmak ve tarım sektörünün gelecekteki önceliklerine katkıda bulunmak amacıyla 20 Kasım 2007 tarihinde “Ortak Tarım Politikası Reformu Sağlık Taramasına Hazırlık” başlıklı bir bildiri yayımlamıştı. (Söz konusu bildiriye ilişkin daha detaylı bilgiye www.ikv.org.tr adresinden 16-30 Kasım 2007 tarihli İKV bülteninden ulaşabilirsiniz.)

AB Tarım Bakanları Konseyi toplantısı sonuç bildirgesinde, Komisyon bildirisindeki birçok önerinin memnuniyetle karşılandığı belirtilmekle birlikte bazı öneriler kabul edilmedi. Sonuç bildirgesinde altı çizilen hususlardan bazıları şu şekilde:

 1. Tek Ödeme Planının basitleştirilmesi ve daha etkili hale getirilmesi:
  • Komisyon, tek ödeme planının basitleştirilmesine ilişkin tedbirler önermeye davet edildi.
  • Desteklerin üretimden daha fazla bağımsız hale getirilmesine yönelik fayda ve riskler ile olası alternatiflerin tespit edilmesi için Komisyon’a çağrıda bulunuldu.
  • Büyük işletmelere yönelik desteklerin azaltılması yönündeki Komisyon önerisi, “bazı üye ülkelerde istenmeyen sonuçlar doğurabileceği” gerekçesiyle reddedildi.
 2. Piyasa desteği araçlarının gözden geçirilmesi:
  • Sütteki kota sisteminin 2015’te tamamen ortadan kaldırılmasının yaratacağı baskının yumuşatılması için  kotaların kademeli olarak artırılması ve hassas bölgelerdeki üreticilerin desteklenmesine yönelik tedbirler geliştirilmesi memnuniyetle karşılandı.
  • Toprakların ekim dışı bırakılması zorunluluğunun ortadan kaldırılması memnuniyetle karşılandı.
 3. Yeni fırsatların değerlendirilmesi ve güçlüklerle mücadele edilmesi
  • Güçlüklerle mücadele edilmesi için modülasyon dahil (kırsal kalkınma tedbirlerinin güçlendirilmesine kaynak yaratmak üzere üreticilere verilen doğrudan ödeme miktarlarının azaltılması) tüm finansman imkanlarının araştırılması için Komisyon’a çağrıda bulunuldu.

Avrupa Komisyonu, AB Tarım Bakanları Konseyi ve Avrupa Parlamentosu dahil paydaşların görüşlerini dikkate alarak hazırlayacağı mevzuat önerilerini 20 Mayıs’ta açıklayacak.

Öte yandan 13 Mart’ta yayımlanan “ 2007’de Avrupalılar, Tarım ve Ortak Tarım Politikası” Eurobarometre anketi sonucuna göre AB vatandaşlarının mutlak çoğunluğu OTP reformlarını destekliyor. Ankete katılanların %52’si tek ödeme planı (üretimden bağımsız tarımsal destekler) ve güçlendirilmiş kırsal kalkınma politikasının “iyi bir şey” olduğunu ifade ederken önemli bir çoğunluğu gıda güvenliği (%88), hayvan refahı (%86) ve çevre standartlarını (%85) yerine getirmeyen üreticilere yönelik tarım desteklerinin azaltılmasının “makul” olduğunu belirtti. Bunun yanında ankete katılanların %43’ü tarıma ayrılan bütçenin yeterli olduğunu ifade ederken %16’sı yetersiz, %17’si ise çok fazla olduğunu düşündüğünü belirtti.