İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 HAZİRAN 2008

İRLANDA LİZBON ANTLAŞMASI’NI REDDETTİ

Lizbon Antlaşması, 12 Haziran 2008 tarihinde İrlanda’da gerçekleştirilen referandum sonucunda reddedildi. Seçmenlerin yüzde 53,13’ünün katıldığı referandumda yüzde 47,6 evet oyuna karşılık yüzde 53,7 hayır oyu çıktığı kaydedildi. Bilindiği gibi Antlaşma’nın, tüm üye devletler tarafından onaylanması halinde 1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Antlaşma bugüne kadar 18 üye devlet tarafından onaylanmıştı. Ayrıca İrlanda, onay sürecinde Antlaşmanın referanduma sunulmasının anayasal bir zorunluluk olduğu tek ülkeydi. Benzer şekilde 2001 yılında İrlanda halkının oyuna sunulan Nice Antlaşması da ilk referandumda reddedilmiş, 2002 yılında düzenlenen ikinci referandumda yüzde 62,9 ile kabul edilmişti. 

İrlanda Başbakanı Brian Cowen, yaptığı açıklamada, hükümetin halk tarafından alınan karara saygı duyduğunu ifade etti. Başbakan Cowen, Lizbon Antlaşması’nın geleceğine ilişkin kesin bir yargıya varmak için henüz erken olduğunu ve 19-20 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek AB Konseyi Zirvesi’nin beklenmesi gerektiğini vurguladı. Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso ise, diğer üye devletlerdeki onay sürecinin devam etmesinin Antlaşma’nın geleceği açısından önemli olduğunu belirtti. Aynı beklentiler, Almanya ve Fransa tarafından yayımlanan ortak bildiride de yinelendi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband yaptığı açıklamada, bazı üye devletlerin bütünleşme düzeyinin diğerlerine göre daha hızlı olacağı “çift vitesli” AB yaklaşımını desteklemediklerinin üzerinde durdu. Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker ise, ortak politikalar konusunda üye devleler arasında yeni gruplaşmalar olabileceğine dikkat çekti.

Avrupa Birliği’nde Anayasa çalışmalarının başlamasından itibaren gerek Birlik içinde yaşanan tartışmalar gerekse söz konusu gelişmelerin Türkiye-AB ilişkilerine yansımaları İKV tarafından yayımlanan “AB’de Anayasa Süreci ve Lizbon Antlaşması” başlıklı çalışmada ele alınmaktadır. Çalışmaya ulaşmak için İKV Kütüphanesi ile irtibata geçebilirsiniz.