İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 HAZİRAN 2008

LİZBON ANTLAŞMASI ÜÇ ÜYE DEVLET TARAFINDAN DAHA ONAYLANDI

Lizbon Antlaşması, 11 Haziran 2008 tarihinde Yunanistan, Finlandiya ve Estonya tarafından onaylandı. Finlandiya Meclisi’nde yapılan oylama sonucunda Antlaşma, 27’ye karşı 151 oyla kabul edildi. Yunanistan Meclisi’nde ise, 42 ret oyuna karşılık 250 evet oyu kaydedildi.

İrlanda’daki referandum sonuçları doğrultusunda geleceği hakkında tartışmalar yaşanan Antlaşma’ya ilişkin bilgi notuna ve düzenli olarak güncellenen onay tablosuna İKV web sitesinden ulaşabilirsiniz (http://www.ikv.org.tr/images/upload/file/LT_BilgiNotu_IKV(1).pdf).

Aynı zamanda, Birliğin kurumsal yapılanmasında ve karar alma süreçlerinde önemli değişiklikler öngören Lizbon Antlaşması’nın çevirisi İKV tarafından yapılmış ve yayımlanmıştır. Antlaşma’nın çevirisine ulaşmak için İKV Kütüphanesi ile irtibata geçebilirsiniz.