İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 HAZİRAN 2008

TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİ KONUSUNDA FRANSA’DA REFERANDUM YAPILMASI ÖNERİSİ SENATO TARAFINDAN BENİMSENMEDİ

11 Haziran tarihinde, Fransız Senatosu’nun Dışişleri Komisyonu, nüfusu AB nüfusunun yüzde 5’inden fazla olan aday ülkelerin tam üyeliği için referandum yapılmasını şart koşan değişikliğin reddedildiğini açıkladı. Bilindiği üzere, Senatoda çoğunluğa sahip olan Halk Hareketi İçin Birlik grubunun (Union pour un Mouvement Populaire-UMP) büyük bir bölümü söz konusu maddenin, Türkiye’yi doğrudan hedef aldığını belirterek, bu durumun iki ülke arasındaki ilişkilerine ciddi zararlar vereceğini savunmuştu. Fransa Avrupa İşleri Bakanı Jean-Pierre Jouyet de, bu maddenin Türkiye’ye hakaret anlamına geldiğini iddia etmişti.

Türkiye, AB ile katılım müzakerelerinin tam üyelik ortak amacıyla başlamasına rağmen uygulanan olumsuz ayrımcılıktan yakınarak, Fransa’yı, referandum değişikliğinin kabul edilmesi halinde iki ülke halkları arasındaki ilişki üzerine oluşacak olası sonuçlar hakkında uyarmıştı.

Değişikliğin onaylanması için, değişiklik metninin her iki siyasi kanat tarafından basit çoğunlukla kabul edilmesi, ardından birleşik oturumda yüzde 60 çoğunlukla onaylanması gerekiyor. Hukuk İşleri Komisyonu’nun da bu yönde görüş bildirmesi durumunda, Anayasa paketi 17 Haziran tarihinde görüşülerek, 7 Temmuzda birleşik oturumda oylanacak.