İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 HAZİRAN 2008

TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’da (TRT Kanunu) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 11 Haziran tarihinde Meclis Genel Kurulu’nda 73’e karşı 225 oyla kabul edildi. Üç hafta süren yoğun tartışmaların ardından kabul edilen tasarı kapsamında yapılan en önemli değişiklik, TRT’nin Türkçe’den farklı dil ve lehçelerde de yayın yapabilmesinin önünün açılması oldu. Söz konusu Tasarı’da TRT Kanunu’nun “Türkiye Büyük Millet Meclisi ve açık öğretim yayınları ile eğitim ve öğretim amaçlı yayınlar ve diğer yayınlar” başlıklı 21. maddesinin son fıkrasına “Kurum tarafından Türkçe’den farklı dil ve lehçelerde de yayın yapılabilir” ibaresinin eklenmesi yoluyla TRT’nin farklı dil ve lehçelerde yayın yapabilmesinin önü açılıyor.

Diğer yandan Muhalefet partileri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen haftalarda açıkladığı GAP Eylem Planı içerisinde de yer alan TRT’nin Kürtçe yayın yapmasının önünü açan söz konusu değişikliği yoğun biçimde eleştirdi. Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu ise, TRT'nin bugün 29 dilde yayın yapan bir kuruluş haline geldiğini ve dünyanın her yerinden izlenilebilen bir konuma ulaştığını; 30'uncu dildeki yayının da çok kısa bir süre içinde Uygurca olarak gerçekleştirileceğini belirtti.