İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 HAZİRAN 2008

AB’DE NİSAN AYINDA SANAYİ ÜRETİMİ ARTTI

Avrupa Birliği resmi istatistik kurumu Eurostat’ın 12 Haziran 2008’de açıkladığı verilere göre, sanayi üretimi Nisan 2008’de Avro Alanı’nda %0,9 ve AB27’de %0,3 oranında arttı. Hatırlanacağı üzere, Mart 2008’de üretim bir önceki aya göre Avro Alanı ve AB-27’de sırasıyla %0,5 ve %0,4 düşmüştü. Nisan 2008’de geçen yılın Nisan ayına göre sanayi üretimi Avro Alanı’nda %3,9 ve AB27’de %3,7 arttı.

Nisan 2008’de sanayi malları üretimi bir önceki aya oranla, Avro Alanı’nda %2 ve AB-27’de %1 arttı. Dayanıklı tüketim malları ise Avro Alanı ve AB-27’de sırasıyla %1,7 ve %1,5 arttı. Dayanıksız tüketim mallarındaki artış ise sırasıyla %0,2 ve %0,4 düzeyinde oldu. Ara malları üretimi, Avro Alanı’nda %0,3 artarken AB-27’de %0,4 düştü. Enerji üretimi, Avro Alanı’nda %1,4 ve AB-27’de %0,6 düştü. Veri temin edilebilen AB ülkelerinin 17’sinde sanayi malları üretimi arttı. Sanayi üretiminde artış görülen ülkelerin başında Litvanya (%12,7), Danimarka (%7,3), Slovakya (%5,2) geliyor. Düşüş görülen ülkelerin başında ise İrlanda (%13,7), Almanya (%0,7) ve İsveç (%0,3) bulunuyor.

Nisan 2007-Nisan 2008 döneminde sermaye malları üretimi Avro Alanı’nda %7,5 ve AB-27’de %7,4 arttı. Enerji üretimi de sırasıyla %5,8 ve %4,8 oranında arttı. Ara malı üretimi, Avro Alanı’nda %2,3 ve AB-27’de %2,1 arttı. Dayanıklı tüketim malları üretimi Avro alanı ve AB-27’de sırasıyla %1 ve %2,3 artarken dayanıksız tüketim malları üretimi Avro alanı ve AB-27’de %0,6 yükseldi. Sanayi üretimi başta Litvanya (%15,7), Polonya (%12), Romanya (%11) ve Hollanda (%10,6) olmak üzere 17 ülkede artarken, İrlanda (%1), Estonya ve İspanya’da (%2) düşüş gösterdi.