İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 HAZİRAN 2008

AVRUPA BİRLİĞİ İLE ŞİRKETLER HUKUKU VE FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASILLARINDA MÜZAKERELER AÇILDI

17 Haziran 2008 tarihinde Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen 5. Hükümetlerarası Konferans’ta, “Şirketler Hukuku” ve “Fikri Mülkiyet Hukuku” fasıllarında müzakerelerin resmen açılmasına karar verildi. Böylece, 3 Ekim 2005 tarihinden bu yana Türkiye ile açılan fasıl sayısı 8’e yükselmiş oldu. Bilindiği gibi, yalnızca “Bilim ve Araştırma” faslı geçici olarak kapatılmıştı. Lüksemburg’da düzenlenen toplantıda Türk tarafını Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan, AB tarafını ise AB Dönem Başkanı Slovenya’nın Dışişleri Bakanı Dimitrij Rupel temsil etti. Söz konusu başlıklarda, Ek Protokol’ün uygulanmasındaki sorunların giderilmesinin yanı sıra şu kapanış kriterleri belirlendi:

Fasıl 6 - Şirketler Hukuku:

  • Türk Ticaret Kanunu’nun kabul edilmesi, Kanun’un yürürlüğe girmesine ilişkin olarak, AB müktesebatına uyumlu düzenlemelerin yapılması.
  • Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili müktesebata uygun olarak yenilenmesi.
  • İkincil mevzuat dahil olmak üzere, muhasebe, mali bildirim ve zorunlu denetleme düzenlemelerinin AB müktesebatı ile uyumlaştırılması.
  • Denetim standartları ve kurallarının belirlenmesinde, kamusal gözetim altında bağımsız denetçilerin ve denetim şirketlerinin yetkilendirilmesinde yetkili tek üst organ olacak Türk Denetim Standartları Kurulu’nun oluşturulması.
  • Şirketler hukuku müktesebatına uyum ve uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi.

Fasıl 7 – Fikri Mülkiyet Hukuku:

  • Türkiye, Komisyon tarafından kendisine 3 Nisan 2008 tarihinde tebliğ edilen teknik şartname uyarınca fikri mülkiyete ilişkin konularda başarılı bir diyalog oluşturmuştur.
  • Uygulayıcı kurumların korsan ve taklit mal ile mücadelede yeterli idari kapasiteye sahip olmaları.
  • İhlallerin soruşturulması, kovuşturulması ve davaya konu olmalarında tatminkar ilerleme sağlanması ve AB’ye ihraç edilen korsan ve taklit malların sayısının azaltılması dahil olmak üzere, Fikri Mülkiyet Hukukunun etkili uygulanmasında performansın ilerletilmesi.
  • Hakların tüketilmesi ve ek koruma sertifikaları konularında yasal düzenlemelerin yapılması ve söz konusu düzenlemelerin katılım ile yürürlüğe girmesinin sağlanmasına ilişkin Topluluk müktesebatına uyumun tamamlanması.

Konferansın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan, müzakere sürecinde hem Türkiye’nin hem de AB’nin üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Babacan, “Eğitim ve Kültür” gibi bazı fasılların çeşitli üye devletlerin siyasi engelleri nedeniyle açılamamasından ötürü hayal kırıklığı duyduğunu ifade etti. Ali Babacan ayrıca, Türkiye’nin Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesini desteklediğini belirtti.    

 

AB Dönem Başkanı Slovenya’nın Dışişleri Bakanı Dimitrij Rupel yaptığı açıklamada, Türkiye’yi AB üyelik reformlarını sürdürmesi yönünde teşvik etti. Rupel, katılım sürecinin uzun bir süreç olduğunu, ancak Türkiye’nin en kısa sürede üye olmasını arzu ettiklerini belirterek, Slovenya Dönem Başkanlığı kapsamında daha fazla fasılda müzakereleri başlatmak istediklerini, ancak bunun mümkün olmadığını vurguladı. Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürü Michael Leigh ise Türkiye’nin AB tarafından belirlenen açılış kriterlerini karşılaması halinde, önümüzdeki aylarda “Vergilendirme” ve “Çevre” dahil 7 faslın daha müzakerelere açılabileceğini söyledi.  

Öte yandan, Türkiye ile aynı tarihte müzakerelere başlamış olan Hırvatistan ile “Sosyal Politika ve İstihdam” ve “Kişilerin Serbest Dolaşımı” fasıllarında müzakerelerin açılması ile 35 müzakere faslından 20’si açılmış oldu. Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Jandrokovic, konuya ilişkin açıklamasında, Hırvatistan’ın 2008 yılı sona ermeden tüm müzakere fasıllarının açılmasını hedeflediğini kaydetti.