İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 HAZİRAN 2008

AB KONSEYİ ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AB Konseyi Zirve toplantısı 19-20 Haziran 2008 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirildi. Slovenya Dönem Başkanlığı’nın değerlendirildiği Zirve toplantısı sonucunda yayımlanan sonuç bildirgesinin çevirisine İKV web sitesinden ulaşabilirsiniz (www.ikv.org.tr).

Zirve sonucunda öne çıkan konular şunlardır:

  • Lizbon Antlaşması’nın onay sürecinin devam etmesi ve İrlanda’daki referandum sonucunda oluşan belirsizliğe Ekim 2008 Zirvesi’nde çözüm bulunması üzerinde durulmuştur,
  • Akdeniz Birliği’nin siyasi olduğu kadar ekonomik ve toplumsal anlamda da stratejik öneme sahip olduğu vurgulanmıştır,
  • AB’nin doğudaki komşuları ile bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesinin önemi belirtilmiş ve bu bağlamda Doğu Ortaklığı’nın Karadeniz Sinerjisi ve Kuzey Boyutu Stratejisi ile birlikte değerlendirilmesi çağrısında bulunulmuştur,
  • Batı Balkan ülkelerinin (Sırbistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ ve Kosova) AB perspektifinin tam anlamıyla desteklendiği belirtilmiş ancak, üyelik sürecine ilişkin bir takvim belirlenmemiştir.