İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 HAZİRAN 2008

YEŞİL HAT TÜZÜĞÜ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER AB KONSEYİ TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Avrupa Komisyonu tarafından 10 Nisan 2008 tarihinde Konsey’e sunulan ve Yeşil Hat Tüzüğü’nde değişiklikler yapılmasını düzenleyen öneri 16 Haziran tarihinde kabul edildi. AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, kabul edilen değişikliklerin Kıbrıs sorununa BM çerçevesinde ve AB ilkelerine uygun bir çözüm bulunması yolunda küçük ama önemli katkıda bulunacağı ifade edildi. Açıklamada aynı zamanda, çalışma grupları ve teknik komitelerin somut sonuçlara ulaşması ve kapsamlı müzakerelerin başlaması beklentisi dile getirildi.

Söz konusu değişiklikler doğrultusunda, Yeşil Hat üzerinden gerçekleştirilen tarımsal ürün ihracatında Kıbrıslı Türklere uygulanan harçların kaldırılması öngörülüyor. Söz konusu Tüzük kapsamında, Kıbrıslı Türk tüccarlara mali ve idari yük doğuran belirli miktardaki tarımsal ürünlerden harç alınıyordu. Diğer taraftan, Yeşil Hat üzerinden seyahat eden yolcuların şahsi bagajlarında bulundurabilecekleri malların azami değerindeki sınırın, 135 Avro’dan 260 Avro’ya yükseltilmesi düzenleniyor. Aynı zamanda, 260 Avro’ya kadar olan malların gümrük vergileri, harçlar ve GKRY vergilerinden muaf olarak ticarete konu edilmesi öngörülüyor. Bu hükümler, sigara ve alkollü içeceklere uygulanmayacak. Söz konusu değişiklikler, altı aylık süreyle uygulanacak ve şeffaflığın geliştirilmesi amacıyla izlenecek.

Bilindiği üzere Yeşil Hat Tüzüğü 29 Nisan 2004 tarihinde kabul edilmişti (866/2004/AT). Tüzüğün amacı, Hat’tın iki tarafındaki insanların ve malların, iki bölge arasında dolaşımının düzenlenmesidir. Tüzük, ilk defa 2005 yılında değiştirildi (293/2005/AT). Söz konusu değişiklik, narenciye, balık ve bal gibi ürünlerin ticaretinin kolaylaştırılmasını hedefliyordu.