İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 HAZİRAN 2008

KIBRIS’TA KAYIP ŞAHISLARA İLİŞKİN RAPOR AVRUPA PARLAMENTOSU’NDA ONAYLANDI

Avrupa Parlamentosu Hıristiyan Demokrat Grup üyesi Ewa Klamt tarafından hazırlanan ve 9 Nisan 2008 tarihinde Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi’nde kabul edilen rapor, 18 Haziran’da AP Genel Kurulu’nda onaylandı. Raporda, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (Komite) çalışmalarının 2004 yılından bu yana geliştiği ve mezarların açılması ile kimlik tespiti konularında ilerleme kaydedildiği belirtiliyor. Bu çerçevede, Komite tarafından yürütülen proje kapsamında 373 mezarın açıldığı ve iki toplumlu antropoloji laboratuarında 262 şahsın kimliğinin tespit edildiği ifade ediliyor. Aynı zamanda, DNA testleri yoluyla yapılan incelemelerin başladığı Nisan 2008’den itibaren 83 kişinin kimliğinin belirlendiğine değiniliyor. Raporda, Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında gerek laboratuar gerekse saha çalışmalarında kurulmuş olan iyi işbirliğinin özellikle altının çizilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Yukarıda bahsedilen bulgular çerçevesinde raporda, yakın işbirliğinin sürdürülmesi ve kanıtların Komite ile paylaşılması çağrısında bulunuluyor. Diğer taraftan, 2008 yılı için AB mali desteği kapsamında Komite çalışmalarına ayrılan 1,5 Milyon Avro’nun 2009 yılında 2 Milyon Avro artırılarak 3,5 Milyon Avro olması öneriliyor.