İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 HAZİRAN 2008

AB-İSRAİL ORTAKLIK KONSEYİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AB-İsrail Ortaklık Konseyi toplantısı 16 Haziran 2008 tarihinde Lüksemburg’ta gerçekleştirildi. Avrupa Birliği’ni Dönem Başkanı Slovenya’nın Dışişleri Başkanı Dimitrij Rupel, İsrail’i ise Dışişleri Bakanı Tzipi Lizni temsil etti.

Slovenya Dışişleri Başkanı Dimitrij Rupel, gelişmelerin olumlu yönde olduğunu belirterek AB ile İsrail arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı. AB ile İsrail arasında birçok tarihi, kültürel ve ekonomik bağ olduğunu ifade eden Rupel, bu bağların sürdürülebilir diyalog ve daha üst düzeyde işbirliği içinde bulunmak adına her iki tarafı da teşvik edici nitelikte olduğunu belirtti. Dimitrij Rupel ayrıca, oluşturulan diyalogun istikrarı, güvenliği ve zenginliği güçlendirme açısından sadece AB için değil, İsrail’e komşu ülkeler açısından da büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Gündem maddesi, 2007 yılında İsrail tarafından talep edilen stratejik ortaklığa verilen yanıt olarak belirtilen toplantıda, AB tarafının söz konusu ortaklığa sıcak baktığı ancak, öncelikle daha derin bir işbirliğinin oluşturulması gerektiği ve barış sürecindeki atılımların değerlendirileceğinin üzerinde duruldu. AB üye devletleri tarafından hukukun üstünlüğüne, dinamik piyasa ekonomisine ve gelişmiş kamu yönetimine sahip olduğu belirtilen İsrail’in, Birlik ile daha yakın ve derin bir işbirliği içerisinde olması için gerekli kurumsal yapıya sahip olduğu da ifade edildi. Konuyla ilgili olarak Dimitrij Rupel, AB ile İsrail arasında geliştirilecek olan siyasi işbirliğinin aynı zamanda İsrail-Filistin çatışmasının çözüm sürecini olumlu etkileyeceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, uygulama açısından, İsrail ile siyasi diyalogun güçlendirilmesi süresince İsrail’in üçüncü ülke statüsünde kalacağı ve stratejik, diplomatik veya savunma ile güvenlik alanlarında hiçbir müzakere ya da karar oluşturma süreci çerçevesine dahil edilmeyeceği vurgulandı. Bununla beraber, geniş ekonomik ve sosyal işbirliğinin hedeflendiği belirtilerek, faaliyet alanları taşımacılık, havacılık, çevre, bilim ve teknoloji, yüksek öğrenim ile sağlık olarak tanımlandı.

AB tarafından, İsrail’e bölgesel güvenliğe katkı sağlaması, kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi ve silahsızlanma çağrısında bulunularak, kitle imha silahlarından, nükleer, biyolojik, kimyasal silahlardan arındırılmış bir bölge yaratma kararlılığı yinelendi. Son olarak, İsrail dahil olmak üzere, bölgedeki bütün ülkelerin, Nükleer Silahların Sınırlandırılması Antlaşması ile diğer uluslararası anlaşmalara uyum sağlamalarının önemine değinildi.