İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 HAZİRAN 2008

SON DÖNEM İKV YAYINLARI

  • Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Çerçeve Programı

İktisadi Kalkınma Vakfı, Avrupa Birliği’nin KOBİ politikasının ayrılmaz bir parçası olan Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Çerçeve Programı’nın kapsamı ve katılım koşulları hakkında Türk girişimcilerini bilgilendirmeyi amaçlayan bir rehber kitapçık yayımladı. Hayatboyu Öğrenme ve Kültür Programlarını takip eden ve Topluluk Programları dizisinin üçüncü kitabını oluşturan bu çalışma, Türk girişimcilerinin bu imkandan mümkün olduğu kadar fazla yararlanmasını hedefliyor.

Türkiye’nin de katılımına açık olan Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Çerçeve Programı (REYÇP), KOBİ’lerin ihtiyaçları ve karşılaştıkları sorunlar dikkate alınarak oluşturulan, AB İşletme ve Sanayi Politikası çerçevesinde uygulanan en kapsamlı destek mekanizmasıdır.

REYÇP; girişimcilik, KOBİ’ler, sanayi alanında rekabet edebilirlik, yenilikçilik, bilgi ve iletişim teknolojileri, çevre teknolojileri ve akıllı enerji gibi alanlardaki Topluluk Programlarının tek bir çerçeve altında toplanması ve böylece uygulamanın kolaylaştırılması amacıyla oluşturuldu. Program kapsamında farklı alanlarda faaliyetleri destekleyen “Girişimcilik ve Yenilikçilik Programı”, “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikası Destek Programı” ve “Avrupa Akıllı Enerji Programı” olmak üzere üç bileşen bulunuyor. Program kapsamında, enerjinin etkin kullanımı, yenilenebilir enerji kaynakları ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin daha yenilikçi kullanımı ve geliştirilmesi konuları öncelikli konular arasında yer alıyor.

  • “Tarımda Çalışan Kadın İşgücünün Dönüşümü" başlıklı Arama Toplantısında Yapılan Sunumlar ve Gerçekleştirilen Tartışmalara İlişkin  İKV Yayını

İktisadi Kalkınma Vakfı tarafından, 1 Mart 2008 tarihinde düzenlenen “Tarımda Çalışan Kadın İşgücünün Dönüşümü” başlıklı arama toplantısında gerçekleştirilen sunumlar ve yaşanan tartışmaları bir araya getiren “Tarımda Çalışan Kadın İşgücünün Dönüşümü” başlıklı çalışma yayımlandı. Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda ilerlemesinin, kadının sanayi ve hizmet sektörlerinde hak ettiği yere ulaşmasıyla doğru orantılı olduğu gerçeğinden hareketle, bu alanda gerçekleştirilecek projelerde izlenmesi gereken stratejileri, konusunda uzman akademisyen, kamu kurum ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımı ile belirlemeye yönelik olarak, İKV Genel Sekreteri Prof. Dr. Lerzan Özkale’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen arama toplantısı kapsamında, tarımda çalışan kadın nüfusunun dönüşümü ile ilgili bir SWOT analiz gerçekleştirilmişti.

Ülkemizi bekleyen bu büyük dönüşüm sürecine katkıda bulunmak amacıyla, söz konusu toplantıda gerçekleştirilen sunumlar ve yaşanan tartışmaları bir araya getiren yayının, konu ile ilgili tüm kesimlere yararlı olmasını diliyoruz.