İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 HAZİRAN 2008

TÜRKİYE’DE DEMOKRATİK KURUMLARIN İŞLEYİŞİ BAŞLIKLI RAPOR AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTERLER MECLİSİ’NDE KABUL EDİLDİ

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyesi Belçikalı Parlamenter Luc Van den Brande tarafından hazırlanan “Türkiye’de Demokratik Kurumların İşleyişi” başlıklı rapor ile ilgili karar tasarısı, 26 Haziran 2008 tarihinde acil gündemli toplantıda 3 ret ve 3 çekimser oya karşı 65 oyla kabul edildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hakkında açılmış olan kapatma davasından duyulan kaygının dile getirildiği raporda, davanın, ülkenin siyasi istikrarını ve devlet kurumlarının işleyişini ciddi bir biçimde etkilediği, acil ekonomik ve siyasi reformları geciktirdiği görüşüne yer verildi. Yargı bağımsızlığının garanti altına alınması ve Anayasa Mahkemesi’nin yönlendirilmemesinin öneminin vurgulandığı raporda, demokratik kurumların işleyişine yönelik İzleme Komitesi’nin, Anayasa Mahkemesi’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatları ve Venedik Komisyonu’nun parti kapatmaya ilişkin ilkelerinden doğan Avrupa standartlarını uygulayacağına güvendiği belirtildi. Raporda ayrıca, İzleme Komitesi’nin, Türkiye ile izleme sonrası diyaloğu yoğunlaştırması, yeni bir sivil anayasa hazırlama süreci başta olmak üzere devlet kurumlarının işleyişinin gelişmesini yakından izlemesi ve gerektiği takdirde Türkiye hakkındaki izleme sürecini yeniden açma olasılığını ciddi bir biçimde düşünmesi gerektiği vurgulandı.

Bilindiği üzere, Avrupa Konseyi, eski Doğu Bloğu ülkeleri için oluşturduğu denetleme mekanizmasına 1996'da Türkiye'yi de almış,  2004 yılında Türkiye bu süreçten çıkarılmıştı. Türkiye’nin 2004 yılında denetim sürecinden çıkması, AB ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasında büyük rol oynamıştı. Bundan dolayı, tekrar denetim altına girmenin, müzakere sürecini de etkileyeceği belirtiliyor.