İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 HAZİRAN 2008

EUROBAROMETRE KAMUOYU ARAŞTIRMASI BAHAR DÖNEMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Haziran tarihinde açıklanan Eurobarometre bahar dönemi sonuçlarına göre, Avrupa Birliği ülkeleri içinde, AB üyeliğine en yüksek destek, Hollanda (%75) ve son referandumda Lizbon Antlaşması’nı reddeden İrlanda’da (%73) gözlenirken, yeni üyelerden Litvanya’da bu oranın %29’a kadar gerilemesi dikkat çekti. Araştırma sonuçlarına göre, AB üyeliğine desteğin düşük kaldığı diğer ülkeler, %32 ile Macaristan, %36 ile Avusturya ve %39 ile İtalya olurken; 27 üyeli AB’nin ortalaması, %52 olarak hesaplandı.

Söz konusu araştırma kapsamında, 29 Mart - 6 Nisan tarihleri arasında Türkiye’de 1003 kişiyle görüşerek yapılan kamuoyu yoklaması sonucunda, Türkiye’de AB üyeliğine verilen destek, son 6 ayda değişmeyerek %49’da kaldı. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de AB üyeliğinin ülkeleri için faydalı olduğunu düşünenlerin oranı ise, bir önceki araştırmaya göre %53’ten %58’e çıktı.

Türkiye ile birlikte katılım müzakerelerini sürdüren Hırvatistan’da ise, AB üyeliğine verilen destek, %30 olurken; AB politikalarına tarihsel nedenlerle kuşkuyla yaklaşan İngilizlerin desteği de aynı oranda kaldı.

Araştırma sonuçlarına göre, Avrupa Birliği’nde, AB’ye en çok güven, %71 ile GKRY’de görülürken; bunu %69 ile Estonya, %67 ile Slovakya, %66 ile Slovenya ve %65 ile Malta gibi diğer ülkeler izledi. Türkiye’de AB’ye duyulan güven ise, %6 artarak %31’e yükselmesine rağmen, bu oran, %50 olan AB ortalamasının altında kaldı. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de son 6 ayda Avrupa Komisyonu’na duyulan güven %17’den %23’e ve Avrupa Parlamentosu’na duyulan güven, %20’den %25’e yükselirken; KKTC’de ise, son 6 ayda Avrupa Parlamentosu’na duyulan güven %33’ten %44’e ve Komisyon’a duyulan güven %29’dan %41’e çıktı. Araştırmada, AB-27’de ulusal parlamentolara duyulan güven 1 puan düşerek %34’e, ulusal hükümetlere duyulan güven ise, 2 puan düşerek %32’ye gerilerken; son 6 ayda Türkiye’de TBMM’ye duyulan güven, %64’ten %47’ye, hükümete güven ise, %63’ten %47’ye geriledi.

AB hakkında, Türk Halkının %17’si "çok olumlu", %32’si "oldukça olumlu", %16’sı "tarafsız", %13’ü "oldukça olumsuz" ve %15’i de "çok olumsuz" düşündüğünü bildirirken; araştırmaya katılanların %7’si ise görüş belirtmedi.

KKTC’de, AB’ye duyulan güven, bir önceki araştırmaya göre, 17 puanlık artışla %47’ye çıkarken; AB hakkında "çok olumlu" düşünenlerin oranı 7 puan artışla %22’ye, "oldukça olumlu" düşünenlerin oranı 5 puan artışla %30’a ve "tarafsız" düşünenlerin oranı ise, 5 puan artışla %29’a yükseldi.

Eurobarometre araştırmasının sonuçlarına http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb69/eb_69_first_en.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.