İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 HAZİRAN 2008

KARADENİZ SİNERJİSİNE İLİŞKİN RAPOR AÇIKLANDI

Avrupa Komisyonu 20 Haziran 2008 tarihinde, Nisan 2007’de başlatılan Karadeniz Sinerjisi girişiminin ilk yılında kaydedilen ilerlemeye ilişkin bir rapor yayımladı. Raporda, girişimin ilk yılında elde edilen başlıca sonuçların, benimsenmiş olan yeni bölgesel yaklaşımın geleceği için bir potansiyele sahip olduğu ve gerçekçi yararlar sağlayabileceği ifade ediliyor.

Avrupa Komisyonu’nun Dış İlişkiler ve Avrupa Komşuluk Politikası’ndan Sorumlu Üyesi Benita Ferrero-Waldner, yaptığı açıklamada, Karadeniz Sinerjisi kapsamında AB’nin doğusunda kalan alanlarda istikrarın sağlanması ve zenginliğin artırılması yönünde gerçekleştirilen çalışmaların ilk sonuçlarının alınmaya başlandığını belirtti. Bununla birlikte, Karadeniz Sinerjisi girişiminin, AB ile bölgedeki diğer ülkeler (Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Ukrayna, Rusya, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan) arasındaki dayanışmayı geliştirmeyi amaçladığını ifade eden Benita Ferrero-Waldner, girişimin aynı zamanda iklim değişikliği ile mücadele, balıkçılık yönetimi, enerji, ulaştırma ve göç alanlarındaki işbirliğini canlandırmaya yönelik birçok projeyi kapsadığını da vurguladı.

Karadeniz Sinerjisi girişimine ilişkin rapor, gelecek aşama için çeşitli öneriler de içeriyor: çevre, taşımacılık, enerji ve deniz güvenliği alanlarında uzun vadeli ölçülebilir hedeflerin belirlenmesi; bu hedeflere ulaşılması için gereken çalışmaları düzenleyecek başlıca ülkelerin ve kuruluşların seçilmesi; projelerin eş-finansmanı için sektörel ortaklıkların oluşturulması; sivil toplum katılımının artırılması ve kişilerarası iletişimin desteklenmesi ve Beyaz Rusya’nın (Belarus)  teknik düzeyde bazı çalışmalara dahil edilmesi.