İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 HAZİRAN 2008

AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR AJANSI 2008 YILI RAPORU AÇIKLANDI

AB Temel Haklar Ajansı (European Union Agency for Fundamental Rights – FRA), 2008 yılına ait “Yıllık Temel Haklar Raporu”nu, 24 Haziran 2008 tarihinde açıkladı. “Irkçılık ve ayrımcılıkla mücadelede uygulanan hukuki ve kurumsal girişimler”, “Irkçı şiddet ve suçlar”, “İstihdam, eğitim, konut ve sağlık sistemlerinde ırkçılık ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik girişimler” ve “Irkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadeleye ilişkin uygulanan politikalar ve hukuki altyapıdaki gelişmeler” başlıkları altında 27 AB üyesi ülkede yaşanan gelişmelere yer verilen Raporda, AB üye devletlerinde, ırkçılık ve ayrımcılığın hala yaygın olduğu ve AB üyesi ülkelerin bunlara karşı gerekli önlemleri almadığı belirtildi.

İngiltere ve Fransa başta olmak üzere, AB üyesi 9 ülkenin ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla aktif olarak mücadele ettiğini belirten Rapor, diğer AB üyesi ülkelerin, AB'nin "Irk Eşitliği Direktifinin" birçok bölümünü “yeterince” yerine getirmediğinin altını çiziyor. Irkçılık, ayrımcılık, ırkçı şiddet ve saldırıların Avrupa'daki birçok kişi için hayatın bir gerçeği olmaya devam ettiğinin kaydedildiği Raporda, İngiltere'nin 2006-2007 yıllarında toplam 95 ırkçı saldırı davasında sanıklara ceza verdiği, bu sayının diğer 26 üye ülkedeki cezaların toplamından daha fazla olduğu belirtildi. Raporda ayrıca, İngiltere'nin yanı sıra Bulgaristan, Fransa, İrlanda, İtalya, Macaristan, Romanya, Finlandiya ve İsveç'in ırkçılıkla mücadelede mevcut yasal araçları “daha iyi” kullandığı kaydedilirken, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, Estonya, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Litvanya, Lüksemburg, Polonya, Portekiz ve Slovenya'nın belirtilen dönemde ırkçılığa karşı herhangi bir hukuki işleme başvurmadığı vurgulanıyor. Rapora göre, ırkçı şiddet ve saldırıları yakından takip eden 11 AB üye ülkesinin çoğunda 2006-2007 döneminde ırkçı saldırılar artarken, Yahudi karşıtlığı İngiltere, Fransa ve İsveç'te artış gösterdi. Ayrıca Fransa ve Almanya'da aşırı sağcı grupların işlediği suçların sayısında ciddi artış olduğu kaydedildi.  Rapora göre, ırkçı saldırılara ve ayrımcılığa en çok maruz kalan grup Roman vatandaşları. FRA tarafından yayımlanan Raporun tam metnine http://fra.europa.eu/fra/material/pub/ar08/ar08_en.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.