İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 HAZİRAN - 6 TEMMUZ 2008

AVRO-AKDENİZ BÖLGESİ TİCARET BAKANLARI, MARSİLYA’DAKİ ZİRVEDE BİRARAYA GELDİ

Avro-Akdeniz Bölgesi (27 AB üyesi ülke, Türkiye, Arnavutluk, Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Moritanya, Suriye, Filistin ve gözlemci statüsünde Libya) ticaret bakanları, Fransa Ticaret Bakanı Anna Marie Idrac ve Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Peter Mandelson başkanlığında, 2 Temmuz’da Fransa’nın Marsilya kentinde bir araya geldi. Toplantıda, Avro-Akdeniz serbest ticaret alanını oluşturmaya yönelik çalışmaların hızlandırılması kararı alındı. Marsilya Zirvesi, bu toplantıların 7.’si olup, bölgedeki 40 ülkenin liderlerinin katılımıyla 13 Temmuz’da Paris’te düzenlenecek Akdeniz İçin Birlik Zirvesi öncesinde de büyük önem taşıyor..

Marsilya Zirvesi’nde Bakanlar, bir yandan Avro-Akdeniz ekonomik bütünleşmesinin mevcut durumunu değerlendirirken; diğer yandan şu anda devam eden ticaretle ilgili müzakereler hakkında da görüş alışverişinde bulunma fırsatı buldular. Bilindiği üzere, AB ile Akdeniz ülkeleri arasında sanayi malları ticaretinin serbestleştirilmesine yönelik müzakerelerde önemli aşamalar kaydedildi ve bir çok konu üzerinde uzlaşma sağlanarak bunların uygulanmasına geçildi. Bu noktada Avrupa Komisyonu, bundan sonraki görüşmelerin tarım ve hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi, ticarete tarife dışı engeller (iş kurmaya yönelik kurallar gibi), uyuşmazlık çözüm mekanizması ve bölgesel entegrasyon (özellikle Güney-Güney ticaretinin serbestleştirilmesi yoluyla) konularına ilişkin tartışmalar üzerinde yoğunlaşmasını istiyor.

Şu ana kadar, sadece Tunus, Mısır, İsrail, Ürdün ve Fas, AB ile sanayi mallarına yönelik serbest ticaret anlaşması imzalamış durumda. Özellikle tarım ürünlerine yönelik müzakerelerde ülkeler, daha da hassaslaşıyor. Bu noktada bazı AB Üyesi Devletler, Kuzey Afrika’nın meyve – sebze piyasasındaki rekabetinden çekiniyor. Bu doğrultuda, AB, Mısır ve İsrail’le balıkçılık ve işlenmiş tarım ürünleri ticaretinin serbestleştirilmesine yönelik bir başlangıç anlaşması imzaladı. Hizmetler ve iş kurmaya ilişkin hükümlere yönelik olarak da, AB ile Mısır, Fas ve Tunus arasındaki ikili görüşmeler, bu yıl başladı. Şu aşamada, Mısır, Fas, Ürdün, Tunus ve Fas’ın dahil olduğu ve Güney-Güney ticaretinin serbestleştirilmesi için akdedilen Agadir Anlaşması’nın yürürlüğe konması, Avro-Akdeniz Projesi’nin en önemli unsurlarından birini teşkil ediyor. 

Zirve’de kabul edilen sonuç bildirgesinde ise, bir uyuşmazlık çözüm mekanizması tesis ederek Avro-Akdeniz Alanı ticaretinin kurumsal ve hukuki çerçevesini güçlendirme konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Nitekim Zirve’de, AB, Tunus ve Mısır ile bu tür bir mekanizma üzerinde bir anlaşmaya vardı.

Zirve’de Bakanlar ayrıca, bugünden 2010 ve daha sonrasına ilişkin Akdeniz’de ekonomik entegrasyonun geleceği üzerinde Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan çalışma üzerinde de bir ön tartışma yaptılar.