İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-9 KASIM 2008

EUROSTAT ÇEŞİTLİ ALANLARA İLİŞKİN İSTATİSTİKLER YAYIMLADI

AB’de Hane Halkı Tasarruf Oranı Arttı

AB İstatistik Kurumu Eurostat’ın 4 Kasım’da açıkladığı verilere göre, 2008’in ikinci çeyreğinde, hane halkı brüt tasarruf oranı, Avro Alanı’nda %13,9 oldu. İlk çeyrekteki oran ise, %13,7 idi. AB27’nin hane halkı tasarruf oranı ise, 2008’in ilk çeyreğinde %10’dan ikinci çeyrekte % 10,2’ye yükseldi. Finans dışı kurumların tasarruf oranı da, Avro Alanı’nda, 2008 ilk ve ikinci çeyrekte %23,3 iken; AB27’deki oran, ilk çeyrekte %23,6’dan ikinci çeyrekte %23,9’a yükseldi. Kar paylaşımı oranı ise, ilk çeyrekte %38,2’den ikinci çeyrekte %38,4’e çıktı.

AB’de Perakende Satışlar, Beklenenin Altında Kaldı

Eurostat’ın 5 Kasım’da açıkladığı verilere göre, perakende satışlar, Eylül 2008’de Avro Alanı’nda %0,2 ve AB27’de %0,1 düştü. Ağustos’ta ise, perakende satışlarda her iki bölgede sırasıyla  %0,3 ve %0,4 artış kaydedilmişti.

Söz konusu verilere göre, Eylül 2008’de, Ağustos 2008’e göre “gıda, içecek ve tütün” grubunda satışlar değişim göstermezken; gıda dışı sektör perakende satışları, Avro Alanı’nda  %0,3 ve AB27’de %0,2 azaldı. Toplam perakende satışlar, dokuz ülkede artarken; dokuz ülkede azaldı ve Danimarka’da değişmedi. En yüksek artışlar, Lüksemburg (%2,6), Belçika (%1,4) ve Fransa’da (%0,9) kaydedilirken; en yüksek düşüşler, Letonya (%4,1), Estonya (%2,6) ve Almanya’da (%2,3) görüldü.

Eylül 2007/Eylül 2008 arası yıllık bazda ise, perakende satış endeksi, Avro Alanı’nda %1,6 ve AB27’de %0,4 azaldı. “Gıda, içecek ve tütün” grubunda satışlar, Avro Alanı’nda %2 ve AB27’de %0,4 azaldı. Toplam perakende ticaret, dokuz ülkede artarken, on ülkede düştü. En yüksek artışlar, Romanya (%15), Polonya (%7,1) ve Slovakya’da (%4,5); en yüksek düşüşler ise, Letonya (%13,4), Estonya (%9,9) ve İspanya’da (%7,1) kaydedildi.

AB’de Sanayi Üretici Fiyatları Düştü

Eurostat’ın 4 Kasım’da açıkladığı rakamlara göre, Eylül ayı sanayi malları üretici fiyatları, Avro Alanı ve AB27’de %0,2 azaldı. Ağustos ayındaki düşüş oranı ise, her iki bölgede sırasıyla %0,5 ve %0,8 oldu. Enerji dışındaki toplam sanayi malları fiyatları, bir önceki aya kıyasla Avro Alanı’nda sabit kalırken AB27’de %0,1 arttı. Enerji sektöründe fiyatlar, %0,9 ve %0,7 düştü. Dayanıklı tüketim malları fiyatları ise, her iki bölgede %0,2 arttı. Sermaye malları fiyatları, Avro Alanı’nda  %0,1 ve AB27’de %0,2 artış gösterdi. Dayanıklı olmayan mallar, Avro Alanı’nda %0,1 düşerken, AB27’de sabit kaldı. Her iki bölgede de ara malları fiyatları  %0,1 düştü.

Toplam endekste en yüksek artışlar Kıbrıs (%1,9), Danimarka (%1,2) ve Slovakya’da (%0,6) gerçekleşirken; en yüksek düşüşler, Bulgaristan, (%1), Romanya (%0,9), İrlanda, Yunanistan ve İspanya’da (%0,7) kaydedildi. Finlandiya’da ise fiyatlar, sabit kaldı.

Eylül 2008’de Eylül2007’ye kıyasla toplam sanayide, sanayi malları üretici fiyatları, Avro Alanı’nda % 7,9 ve AB27’de %10,1 arttı. Endekste en yüksek artışlar, Lüksemburg (%25,6), Danimarka (%19,9) ve İngiltere’de (%19,4) görülürken; en düşük artışlar, Çek Cumhuriyeti ve İrlanda (%5,5) ile Slovenya’da (%5,7) görüldü.