İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 KASIM 2008

G-20 ZİRVESİ WASHİNGTON’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında ekonomik büyüme ve mali istikrar konularında diyaloğun geliştirilmesi amacıyla toplanan G-20 Zirvesi, ABD’nin başkenti Washington’da 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. ABD Başkanı George Bush’un ev sahipliğinde düzenlenen Zirve’ye Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Toplantıda öncelikli olarak, mali piyasaların kurtarılması ve Doha görüşmelerinin 2009 yılı içerisinde tamamlanması konuları ele alındı. Bu bağlamda, maliye bakanlarının 31 Mart 2009 tarihine kadar bir yol haritası belirlemeleri kararlaştırılırken, yeni bir kurum oluşturulmasına gerek duyulmadığı ifade edildi.

Zirve sonucunda, ticarete yönelik yeni engeller getirilmemesi gerektiği vurgulandı. Öte yandan, mali piyasaların şeffaf olmayan düzenlemelerden korunmasının öneminin altı çizildi. Aynı zamanda, küresel muhasebe standartları kurumlarının, karmaşık mali araçların değerlendirilmesi konusunda rehber görevi görmelerine karar verildi. Buna ek olarak, G-7 kapsamında oluşturulan Mali İstikrar Forumu’nun gelişmekte olan ülkeleri kapsayacak şekilde genişletilmesi önerildi. IMF ve Dünya Bankası’nın da değişen ekonomik koşullar çerçevesinde yeniden düzenlenmesi gerektiği vurgulandı.

G-20 Zirvesinin katılımcıları: Arjantin, Avusturalya, Kanada, Fransa, Çin, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Hollanda, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, İspanya, Türkiye, İngiltere, AB, IMF, Dünya Bankası, Mali İstikrar Forumu.