İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 KASIM 2008

AVRUPA KOMİSYONU GENİŞ KAPSAMLI BİR ENERJİ PAKETİ AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu 13 Kasım 2008 tarihinde 2. Stratejik Enerji Değerlendirme Paketi’ni açıkladı. Paket enerjiyle ilgili stratejik bir değerlendirme belgesinin yanı sıra pek çok yasal düzenleme önerisini kapsıyor. Açıklanan enerji paketi Komisyon’un, Üye Devletler arasında enerji konusunda dayanışma oluşturma stratejisi ile daha etkin ve düşük karbonlu enerji ağlarına yatırımların artırılmasını amaçlayan yeni politikasını ortaya koydu.

Stratejik Değerlendirme Belgesi’nde yer verilen ilk öncelik Avrupa Konseyi’nin 2020 yılına kadar sera gazı emisyonlarını %20 oranında düşürme, toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin oranını %20’ye çıkarma ve enerji tüketiminde %20 tasarruf yapma hedefine ulaşmak için gerekli önlemlerin alınmasını ve uygulanmasını kapsıyor. Bu çerçevede Komisyon tarafından Ocak 2008’de önerilen iklim değişikliğine ilişkin düzenlemeleri içeren paketin gelecek haftalarda Konsey ve Parlamento tarafından onaylanması gerekiyor. Kabul edilecek yeni düzenlemeler, yeni enerji yatırımları için daha istikrarlı, tutarlı ve şeffaf bir ortam yaratacak.

Stratejik Değerlendirme Belgesi’ndeki ikinci öncelik ise Avrupa’da enerji arzı güvenliği konusunda artan istikrarsızlığın giderilmesini ele alıyor. AB gelecekte yenilenebilir enerji konusundaki hedeflerine ulaşsa dahi, bugüne kıyasla daha fazla ithal enerjiye bağımlı olacak. Bu nedenle Komisyon AB’nin enerji verimliliği konusundaki hedeflerine ulaşabilmesi için mevcut politikalarını iyileştirmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Açıklanan yeni AB Enerji Güvenliği ve Dayanışma Faaliyet Planı’nda ise Avrupa Komisyonu daha fazla ilerleme kaydedilmesi gereken 5 alanı sıralıyor:

  • Altyapı ihtiyaçları ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi
  • Dış enerji ilişkileri
  • Petrol ve doğal gaz stokları ve krizlerle baş edebilme mekanizmaları
  • Enerji verimliliği
  • AB’nin iç enerji kaynaklarının en iyi şekilde kullanımı

2. Stratejik Enerji Değerlendirme Paketini açıklayan Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso, geçen yıl Avrupa Birliği’nde enerji fiyatlarının %15 oranında arttığına, Avrupa’nın enerjisinin %54’ünün ithal edildiğine ve bunun kişi başına 700 Avro maliyet getirdiğine dikkatleri çekti. Bu konunun ivedilikle ele alınması gerektiğini belirten Barroso sözlerine enerji verimliliğini artıracak ve enerji bağımlılığını azaltacak önlemlere vurgu yaparak son verdi.

Konuyla ilgili bir diğer açıklamanın sahibi Avrupa Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Andris Piebalgs yeni yatırımlar, maliyetlerin azaltılması ve istihdam yaratılmasına ilişkin fırsatlara işaret ederek, AB’nin daha önce hiç olmadığı kadar kararlı bir şekilde iklim değişikliği, yüksek enerji fiyatları ve enerji güvenliği konularını ele almak üzere bir araya geldiğini belirtti.

Komisyon’un Dış İlişkiler ve Avrupa Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Benita Ferrero-Waldner ise AB’nin uluslararası ilişkilerinde enerji konusuna daha fazla odaklanmasının, Avrupa’da enerji arz güvenliği açısından son derece önemli olduğunu dile getirdi. Üretici ülkeler, geçiş ülkeleri ve diğer büyük enerji tüketicileri ile kurulacak güçlü ve güvenilir enerji ortaklıklarının öneminin altını çizen Benita Ferrero-Waldner Komisyon tarafından açıklanan pakette yer alan enerji bağımlılığına ilişkin yeni nesil hükümlerin önemini vurguladı.

Bilindiği üzere ilk Stratejik Değerlendirme Paketi Komisyon tarafından Mart 2007’de açıklanmış, AB Konseyi, Komisyon’u, söz konusu paketi 2009 başında güncellemeye davet etmişti.

Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan 2. Stratejik Enerji Değerlendirme Paketi’ne http://ec.europa.eu/energy/strategies/2008/2008_11_ser2_en.htm adresinden ulaşılabilir.