İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 TEMMUZ 2008

OECD TÜRKİYE RAPORU AÇIKLANDI

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye’nin ekonomik durumuna ilişkin 2008 Raporunu 17 Temmuz 2008 tarihinde açıkladı. Raporda, 2001 krizinin ardından gerçekleştirilen kurumsal ve yapısal reformların sonucunda 2007 yılına kadar yüksek büyüme sağlandığı belirtiliyor. Ancak son dönemde, ekonominin rekabet edebilirliğinin azalması, ulusal koşullardaki bozulma ve ekonomiye olan güvenin sarsılması sonucunda büyümenin yavaşladığı ifade ediliyor. Bu bağlamda, hükümet tarafından makro ekonomi politika çerçevesinin güçlendirilmesine, sanayinin rekabet edebilirliğinin geliştirilmesine ve istihdam yaratma kapasitesinin artırılmasına yönelik önlemler alınmasının olumlu etkiler doğuracağı vurgulanıyor. Diğer yandan, Türkiye’nin başarılı bir geçiş ekonomisi olmasında Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) önemli bir role sahip olduğu hatırlatılıyor. Aynı zamanda, ekonominin karşılaşabileceği güçlükler şu şekilde sıralanıyor:

  • Mali konsolidasyonun kazanımlarının korunması ve maliye politikasının daha rekabetçi hale getirilmesi,
  • Enflasyon hedefleri ile yapısal politikaların ve maliye politikasının uyumlaştırılması,
  • Verimliliğin artırılması ve Türk ekonomisinin istikrarının geliştirilmesi amacıyla kayıtlı istihdamın önündeki engellerin azaltılması.

Raporun tamamına http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html adresinden ulaşabilirsiniz.