İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 TEMMUZ 2008

AVRUPA PARLAMENTOSU DİLEKÇELER KOMİTESİ’NİN KIBRIS’A GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARETE İLİŞKİN HAZIRLADIĞI RAPOR KOMİTE’DE KABUL EDİLDİ

AP Dilekçeler Komitesi üyelerinin 25-28 Kasım 2007 tarihleri arasında Gazimağusa Mülteci Hareketi’nin (Famagusta Refugee Movement) başvurusu üzerine Kıbrıs adasına gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin rapor, Dilekçeler Komitesi’nde 2’ye karşı 22 oyla kabul edildi. Söz konusu rapor, Kapalı Maraş bölgesinin durumuna ve Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin saptamalar ve öneriler içeriyor.

Dilekçeler Komitesi tarafından düzenlenen ziyaretin gerekçesi olarak Gazimağusa Mülteci Hareketi tarafından sunulan dilekçe gösteriliyor. Temmuz 2004 tarihinde sunulan dilekçede, 1974 askeri müdahalesinden bu yana Kapalı Maraş bölgesinin hayalet şehir olarak kaldığı ve gelişemediği vurgulanıyor. Aynı zamanda, Türkiye’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin topraklarının %36’sını işgal ettiği ifade ediliyor. Bu doğrultuda, Kıbrıs sorununun çözümü bağlamında Kapalı Maraş bölgesinin “yasal” mukimlerine geri verilmesi talep ediliyor. Böyle bir gelişmenin adanın bölünmüşlüğünün sona erdirilmesini hızlandıracağı öne sürülüyor.

Komite’nin, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Gazimağusa’nın Türk ve Rum Belediye Başkanları, Rum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile görüşmeler gerçekleştirdiği kaydediliyor. Diğer taraftan, Anakara ve Brüksel’deki Türk makamları ile irtibat kurulmasına rağmen Kapalı Maraş bölgesinin ziyaret edilemediğinin altı çiziliyor. Gazimağusa Türk Belediye Başkanı Oktay Kayaalp, Annan Planı’nın GKRY tarafından reddedilmesinin olumsuz sonuçlar yarattığını ve Kapalı Maraş bölgesine ilişkin sorunların kapsamlı çözüm içerisinde çözülebileceğini vurguladı. KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ise, söz konusu sorunun 1994 yılından bu yana kapsamlı çözümün parçası olduğunu vurguladı.

Raporun sonuç bölümünde Kıbrıs’taki mevcut durumun sürdürülemez olduğu ve Kapalı Maraş’ın “yasal” sahiplerine ve mukimlerine verilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu bağlamda öncelikli olarak sorumluluğun Birleşmiş Milletler’de (BM) olduğu ifade ediliyor ve Maraş’ın gelecek için sembolik öneme sahip olduğunun altı çiziliyor. Avrupa Birliği’ne de, BM çalışmalarını destekleme çağrısı yapılıyor. Türkiye’nin ise, AB’ye aday ülke olarak, sivil özgürlükler ve mülkiyet hakkı dahil, AB’nin ve müktesebatın temel ilkelerine saygı göstermesi gerektiği vurgulanıyor. Aynı zamanda, Türk askerinin adadaki varlığının ve Kapalı Maraş’taki işgalinin kabul edilemez olduğu ifade ediliyor.

Son olarak şu önerilere yer veriliyor:

 

  • BM Güvenlik Konseyi’nin 550(1984) sayılı kararının vakit kaybedilmeden uygulanması,

·                     Türkiye’nin, AB üyesi olan “Kıbrıs Cumhuriyeti” topraklarındaki askerlerini çekmesi,

  • Sorunun 2008 yılı içerisinde çözülmesi için AB Dönem Başkanlığı’nın gerekli desteği sunması.

Bilindiği üzere, yukarıda atıf yapılan 550(1984) sayılı Güvenlik Konseyi kararında, Kapalı Maraş bölgesinin BM yönetimine devredilmesi çağrısı yapılıyor.