İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 TEMMUZ 2008

FRANSA DÖNEM BAŞKANLIĞI’NA İLİŞKİN SON GELİŞMELER

  • Fransa Dönem Başkanlığı iç pazar ve tüketiciyi koruma konularında önceliklerini açıkladı.

Avrupa Parlamentosu üyeleri 15 Temmuz tarihinde tüketici ilişkileri ve KOBİ’lerden sorumlu Fransa Devlet Sekreterleri Luc Chatel ve Herve Novelli’yi ağırladı. Fransa’nın yeni dönem öncelikleri arasında tüketiciyi korumayı yaygınlaştırmak, oyuncak ve kozmetik ürünleriyle ilgili yönergeleri ve gıda maddeleri yönetmeliğini yenilemek bulunuyor. Fransa ayrıca, Eylül sonunda korsan üretim ve sahtecilik ile mücadele edebilmek için küresel bir tutumun oluşturulacağını hedefliyor.

  • Fransa Dönem Başkanlığı deniz gözetim ağı geliştirmek istiyor.

Fransa Dönem Başkanlığı’nın Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası önceliklerini 15 Temmuz tarihinde AP Dış İlişkiler Komitesi’ne sunan Fransız Savunma Bakanı Herve Morin; amaca uygunluk ve kanuni yeterlik şeklinde ikili bir yaklaşımdan bahsetti. Fransız Savunma Bakanı sorunun AB’nin güvenlik stratejisini temelden yenileyen bir yol haritası çizme ve farklı yeterlilik programlarını uygulama meselesi olduğunu ifade etti. Herve Morin ayrıca Fransa Başkanlığı’nın geliştirmeyi amaçladığı iki somut projenin altını çizdi: denizcilik alanında uluslar için Avrupa izleme ağı ile korsan üretim ve karaborsacılıkla mücadeleyi daha etkili kılan bir yaklaşım. Fransız Bakan operasyonları planlayacak ve kontrol edecek bir Avrupa merkezinin kurulmasını da önerdi.

  • Fransa Dönem Başkanlığı sigorta işletmelerine ilişkin Avrupa düzenlemelerinin gözden geçirilmesi için anlaşma önerisi getiriyor.

Fransa Ekonomi Bakanı Christine Lagarde 15 Temmuz tarihinde yoğun bir gündemleri olacağını belirterek, Ekonomi ve Mali İşler Komitesi üyeleriyle birlikte Fransa’nın ekonomi alanındaki üç önceliğini sundu: finansal denge, makro-ekonomi ve vergilendirme. Fransa Dönem Başkanlığı Avrupa’daki sigorta işletmelerinin faaliyetlerini yöneten ve ‘Solvency II’ olarak bilinen Avrupa düzenlemelerinin gözden geçirilmesi önerisini Konsey’e sundu. Ekonomik ve Mali Konsey başkanı; Fransa’nın dengeli bir uzlaşma önerdiğini belirtti. Bu uzlaşma, sınır ötesi sigorta firmalarının idaresi konusunda işbirliğini destekliyor ve düzenleyici ülkelerle sınırlı destek sağlayan ülkeler arasındaki denetleyici faaliyetleri dengeliyor.

 

  • AP üyelerinin hukuk ve içişleri başkanlık programı hakkında müzakereleri.

 

15 Temmuz tarihinde Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komitesi üyeleri Fransa Dönem Başkanlığı’nın adalet, göç ve güvenlik konularındaki önceliklerini tartıştı. Adalet konusunda söz alan Fransa Adalet Bakanı Rachida Dati “Fransa Dönem Başkanlığı’nın Avrupa vatandaşlarının isteklerini karşılamayı kendine amaç edindiğini” belirtti. Dati, 2009 AP seçimlerinden önce tüm yasal düzenlemelerin tamamlanması, vatandaşların güvenliğini sağlamaya yönelik projelerin uygulamaya koyulması ve geleceğe hazırlanırken kararlılığın vurgulanması olmak üzere üç hedef açıkladı. Dati, üye devletlerin ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı çerçeve kararını hemen kabul etmelerini istedi. Bakan’ın diğer öncelikleri arasında Eurojust’ın güçlendirilmesi, sivil işbirliği ve Fransa tarafından geliştirilmiş “insan kaçırma alarm sistemi”ni yürürlüğe koymak yer aldı.

Göç konusunda, Göç, Entegrasyon, Ulusal Kimlik ve Kalkınmadan sorumlu Fransız bakan Brice Hortefeux Fransa ile diğer AB ülkeleri tarafından önerilen ve Ekim ayında oylanması beklenen Göç Paktı’na ilişkin yaptığı açıklamada Paktın tüm üye ülkeler tarafından sahiplenildiğini ve AB oluşumunun önemli bir parçasını teşkil edeceğini belirtti. Güvenlik alanında ise Fransa İçişleri Bakanı Michele Alliot-Marie, Avrupa vatandaşlarının günlük yaşamını somut olarak etkileyecek önlemler alınması gerektiğini belirtti. Terörizm konusunda ise Fransız bakan bakteriyolojik, kimyasal ve nükleer vb. yeni silahların tehlikeleri üzerinde durdu.

  • Fransa Sağlık Bakanı Roselyne Bachelot AP üyelerine Fransa Dönem Başkanlığı’nın sağlık konusundaki önceliklerini açıkladı.

16 Temmuz tarihinde Avrupa Parlamentosu Çevre ve Kamu Sağlığı Komitesi üyelerine konuşan Fransa Sağlık Bakanı Roselyne Bachelot, enerji ve iklim paketi, göç ve Ortak Tarım Politikası çerçevesinde sağlık denetimi olarak sıralanan Fransa Dönem Başkanlığı’nın sağlık konusuna odaklı önceliklerini açıkladı. Fransa Sağlık Bakanı 2008’in ikinci yarısı boyunca şu alanlarda gelişme kaydedilmesini beklediğini belirtti: 1) Sağlık güvenliği, 2) Yaşlanma ve bakıma muhtaç olma, 3) Hastalar için Avrupa’da sağlık hizmetleri, 4) Sağlığa zararlı ürünler 5) İlaçlar. AP üyelerinin sorularını cevaplayan Roselyne Bachelot sınır ötesi sağlık hizmetiyle ilgili yönergenin Fransa Dönem Başkanlığı bitmeden önce onaylanmasının düşük bir ihtimal olduğunu; fakat kendisinin Konsey’de elinden geleni yapacağını söyledi.

  • Fransa Dönem Başkanlığı eğitim ve kültür alanında hareketlilik odaklı iddialı hedefler belirliyor.

Fransa Dönem Başkanlığı 15 Temmuz tarihinde kültür, yayın, eğitim, bilgi, gençlik ve spor alanlarındaki önceliklerini AP Kültür ve Eğitim Komitesi’ne sundu. Fransız Milli Eğitim Bakanı Xavier Darcos, öğrenci değişimi ve mesleki stajın yanında öğretmen değişimini önemli bir öncelik olarak açıkladı. Stajyer değişimini geliştirmek ve diğer üye ülkelerde staj imkanı sunabilmek için Erasmus programını önerdi. Fransa Yüksek Eğitim Bakanı Valerie Pecresse değişim programlarının istisna olmaması, yasalaşması gerektiğini söyledi. Pecresse’e göre dezavantajlı öğrencilere de Erasmus programından yararlanabilme imkanı sunulması ve üye ülkelerin yeni 2009-2013 Erasmus Mundus programını kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Fransa Kültür ve İletişim Bakanı Christine Albanel, Avrupa mirasını en iyi şekilde AB vatandaşlarıyla buluşturmanın önceliklerinden biri olduğunu belirterek, gelecek altı ayda kültürel varlıklar ve tarihi yerler için “Avrupa mirası etiketi” kullanımını önermeyi planladığını bildirdi. Bu etiketin ortak Avrupa mirasına ait olan eserlerin tanınmasını sağlaması hedefleniyor. Bakan ayrıca dijital AB kütüphanesi, ‘Europeana’, oluşumu için adım atacak. Kütüphane Brüksel’de Eğitim, Gençlik ve Kültür Konseyi’nin 20 Kasım 2008’deki toplantısında çalışmaya başlayacak. Ayrıca, 26 Eylül 2008’de Paris’te kültürel değişimi ve çeviri yoluyla Avrupa’daki kültürel çalışmaların dolaşımını güçlendirmek amacıyla “Avrupa Çok Dillilik Forumu” düzenlenecek. Spor konusunda ise odak noktasını futbolun yanı sıra uyarıcı kullanılmasına karşı alınacak önlemler oluşturuyor.